interiör i en bussFörstora bilden

En av liggplatserna i Ambuss har gjorts om till en isoleringsplats där infektionskänsliga patienter kan resa tryggt mellan Östersund och Umeå. Foto: Martin Rosén

Nu kan infektionskänsliga resenärer åka med Ambuss

Tidigare har patienter med sänkt immunförsvar inte haft möjlighet att åka med Ambuss, trots att behovet har funnits. Nu har en isoleringsplats skapats på bussen för att minska smittorisken och ge tryggare resor.

Länsbor som har främst blodsjukdomar får ibland behandling på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. De patienterna har ofta stor infektionskänslighet och hittills har det setts som ett problem att tillgodose deras sjukresor med en medicinskt motiverad metod.

– De har fått åka i enskild taxi med så kallad ”frisk chaufför”. Men eftersom många passagerare åker i samma taxi under en dag och chauffören väljs ur ett samordningssystem går det inte kontrollera om den miljön är anpassad för att minska smittorisken. Men nu när Ambuss har fått ett skyddstält med eget ventilationssystem och nya rutiner för personalen så kan vi alltså erbjuda ett tryggare resesätt, säger Martin Rosén, teamledare på Region Jämtland Härjedalens sjukreseservice.

Isoleringsplatsen har skapats i samarbete mellan sjukreseservice, Ambuss och dagvården för blodsjukdomar. Förutom att öka säkerheten är det också en lönsam investering och besparingsmöjlighet.

– Enskilt resande med taxi till Umeå är en kostsam historia, speciellt då patienterna ibland reser varje vecka tur och retur under vissa perioder i sina behandlingar. Men viktigast är ändå att den nya platsen är en medicinskt logisk och säkrare resemetod för en utsatt patientgrupp, säger Martin Rosén.

Vad är Ambuss och vilka
får åka med?

  • Ambuss är en specialanpassad buss som trafikerar sträckan Östersund-Umeå varje helgfri vardag (med vissa undantag för reparation och semester). En tur i varje riktning.
  • Bussen har plats för 16 resenärer, fördelat på 12 sittplatser och fyra platser för liggande patienter. Under varje resa finns det två chaufförer, som delar på körtiden, och en sjuksköterska ombord.
  • Det går att tillgodose både allmänt och visst specifikt vårdbehov med exempelvis syrgas, sug, blodtrycks- och saturationsmätare samt telemetriövervakning.
  • Platserna är i första hand till för patienter – och högst prioriterade är alltid de som har störst behov av specialiserad transport.
  • I mån av plats får även anhöriga, närstående, regionanställda eller övriga resenärer åka med.
  • Samtliga resenärer betalar en egenavgift på 100 kronor, enkel väg. Under resan serveras fika.

Tanken är att alla patienter som reser mellan Umeå och Östersund ska använda sig av Ambuss i första hand.

För bokning av plats, kontakta sjukreseservice på 063-15 53 33.

Text: Linda Henriksson Foto: Martin Rosén

0 av 0 gillar detta