Gruppbild på 9 personer varav två håller i inramade diplom.Förstora bilden

Personalen på patientnämndens förvaltning och servicecenter har tillsammans gått hbtqi- och mångfaldsutbildningen under 6 månader. I mitten av bilden står Ulrika Eriksson, enhetschef på patientnämnden, i ljusblå tröja, och till höger om henne på bilden står Henrik Larsson, enhetschef på servicecenter. Foto: Maria Lindgren

Nya hbtqi- och mångfaldsdiplomeringar

Nu är ytterligare två verksamheter i Region Jämtland Härjedalen hbtqi- och mångfaldsdiplomerade. Det är patientnämnden och servicecenter som tillsammans gått utbildningen under 6 månader – och nu fått ta emot sina diplom.

Text: Sara Rönnberg Foto: Maria Lindgren

1 av 1 gillar detta