Ny checklista för säker kirurgi filmades i Östersund

Östersund har som ett av en handfull sjukhus i Sverige under hösten 2018 testat en ny checklista för att öka patientsäkerheten vid operationer. Slutfasen i arbetet resulterade i två dagars filminspelning med ett brittiskt filmteam och personal från Östersunds sjukhus som också deltagit i testarbetet. I mars 2019 ska det svenska initiativet "Checklista för säker kirurgi 2.0" officiellt rullas ut i hela landet och därefter väntar, förhoppningsvis, en internationell lansering.

Centraloperationsavdelningen på Östersunds sjukhus fick tillfälligt besök av ett filmteam och en hel mängd lampor och kameror under sista veckan av januari. Under ledning av chefsläkare Pelle Gustafsson på patientförsäkringsbolaget LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) produceras material till en 16-minutersfilm om nyttan med checklistan och vad den tillför patientsäkerheten. En kortare film på sex–sju minuter blir en ren instruktionsfilm för hur checklistan användas rent praktiskt vid operationer.

porträtt på en man klädd i vårdkläder för operationFörstora bilden

Pelle Gustafsson, LÖF. Foto: Håkan Wike

Tydlig och team-främjande

Den checklista som används i dag utarbetades på initiativ av Världshälsoorganisationen, WHO, och är från 2008.

– Den har varit bra och visat sig minska komplikationer och dödlighet vid operationer med 20–25 procent när den infördes. Men den har varit lite tekniskt svår att använda och efterlevnaden på mittersta och sista delen av tre har varit ganska dålig med 70 procent genomförande eller sämre jämfört med den första delen, säger Pelle Gustafsson.

Han lyfter även utformningen av checklistan som en stor fördel. En handhållen inplastad lista som kontrolleras av de som ska medverka vid och genomföra en operation. Checklista på ena sidan och instruktionen till varje punkt på andra sidan. Tydligheten i information om vem som ska läsa upp och vem som ska svara på frågorna är också förbättrad. Allt för att den ska användas och ge en väsentlig hjälp i rutinerna där alla kompetenser vid operatinen lyfts fram och respekteras.

Operationsundersköterskan Kristina Jönsson, som har varit med under höstens testverksamhet på centraloperationsavdelningen och varit aktör under filminspelningen, håller med:

– Det känns mer som alla är ett team med den nya listan, alla olika yrkesroller har lika stort värde. Listan är också mer omfattande och den är lättare att följa, säger Kristina Jönsson.

två kvinnor klädda i vårdkläder för en operation står i en operationssalFörstora bilden

Operationsundersköterskan Kristina Jönsson, till höger, är en av dem som varit med som statist och aktör under filminspelningen. Foto: Håkan Wike

Internationellt mål

Utformningen av instruktionerna och listan har inspirerats av andra säkerhetsbranscher, som flyg och arbete på oljeplattformar, där enkla fel kan få stora negativa konsekvenser. Listan ska införas i hela Sverige från och med mars 2019 och förhoppningsvis rullas de nya rutinerna så småningom ut även internationellt.

– Det amerikanska teamet som gjorde den förra listan är väl medvetna om att vi håller på och utvecklar en ny utformning av listan och de följer vårt arbete. Amerikanska och kanadensiska sjukhus har haft ungefär samma erfarenheter kring den tidigare listan: den har varit lite för svår att använda, berättar Pelle Gustafsson.

Syftet med en standardiserad lista är förstås att samma frågor ska ställa av alla men det finns fortfarande möjlighet att anpassa listan efter lokala variationer i rutiner. Samtidigt har ett av problemen med den förra listan från 2008 varit att den i vissa fall gjorts om och blivit en blandning av checklista och arbetsinstruktioner vilket har gjort den krånglig att följa. Eftersom förra listan också anpassades för alla världens länder och förkunskaper blev också vissa personer provocerade då de tolkade ”självklarheter” på listan som att deras kompetens blev ifrågasatt. Följden blev att checklistan aldrig fick fäste på det vis som var avsett. En viktig devis i den nya bruksanvisningen lyder därför: ”En checklista kan inte ersätta professionell kompetens men det är professionellt att använda en checklista!”

en kvinna klädd i operationskläder står i en sjukhuskorridorFörstora bilden

Elisabet Ågren, enhetschef på centraloperation. Foto: Håkan Wike

Östersund noga utvalt

Enhetschef Elisabeth Ågren på centraloperation tycker det har varit roligt att medverka även om det förstås inneburit en hel del koordination och extra jobb ovanpå all ordinarie verksamhet. Både under höstens testverksamhet och att LÖF valde att spela in filmerna just i Östersund.

– Visst är det extra kul att få vara delaktig och kunna förändra vårt arbete till något ännu bättre. Framför allt har den nya listan ett större innehåll i varje punkt och att listan är tydligt definierad. Vi har en säker vård i Östersund och en nollvision mot komplikationer – men vi kan alltid bli bättre, säger Elisabeth Ågren.

Arbetet med filmen var intensivt under några dagar med mycket logistik, säger Elisabeth Ågren som koordinerat filmteamet. Inspelningen har inte skett under riktiga operationer utan på sidan om ordinarie verksamhet. Den har iscensatts med en medarbetare som patient och övriga medverkande medarbetare har agerat i rollerna som sig själva. Klimatet med öppenhet och vilja att lösa saker kring filminspelningen på bästa sätt på Östersunds sjukhus har verkligen uppskattats av filmteamet.

– Det har verkligen varit superkul att vara här! säger Pelle Gustafsson.

– Testverksamheten under hösten 2018 har gått väldigt smidigt här i Östersund, med engagerade personer och ett välkomnande sätt som gör att det kändes extra kul att komma hit igen och spela in filmen. Dessutom är det viktigt att visa upp bra sjukvård utanför de stora sjukhusen och storstäder som exempelvis Stockholm, Malmö och Uppsala. Bra sjukvård finns i många delar av Sverige!

Text, foto & film: Håkan Wike

2 av 2 gillar detta