Operationsrobot med fyra ledade mekaniska armarFörstora bilden

Den nya operationsroboten

Ny operationsrobot på plats

Operationsrobotar är egentligen ingenting nytt under solen nere på centraloperation på Östersunds sjukhus, men nu har den gamla från 2018 tjänat ut och en ny förbättrad version nyligen tagits i bruk. Intuitive Da Vinci Xi heter denna högteknologiska maskin, som har inte mindre än fyra armar och på Östersunds sjukhus främst används till operationer av tjock- och ändtarmscancer samt till prostata- och uterusingrepp.

Vid robotassisterad kirurgi behövs inga långa snitt, vilket gör att återhämtningen för patienterna i regel går snabbare. Den kamerateknik och optik som roboten står till tjänst med gör det också möjligt att se bättre än med vanlig teknik. Så mindre blödningsrisk och dito vävnadstrauma ger patienter som fortare kommer upp på benen igen och därmed även kan komma igång med eventuell rehabilitering snabbare.

Två personer iklädda gröna operationskläder och mössor står mot en vit vägg och tittar in i kameranFörstora bilden

Anna-Karin Jemtehed och Andreas Lundgren

Många fördelar för patienterna

— När det gäller robotoperationer av cancer i tarmen är metoden mindre invasiv, vilken för patientens del innebär mindre smärta efteråt och mindre risk för infektion i såret. Andra fördelar är att urininkontinens och potensproblem minskat tack vare robotkirurgin vid prostataoperationer. Antalet vårddygn har även minskat med 1–3 per opererad patient i snitt berättar Andreas Lundgren kirurg och överläkare och fortsätter;

— Redan under nästa år är planen att även börja operera patienter med njurtumörer på Östersunds sjukhus, och där kommer den nya operationsroboten att vara till stor nytta.

— Den nya roboten är litet smidigare att jobba med jämfört med den gamla, berättar Anna-Karin Jemtehed operationssjuksköterska och enhetschef och fortsätter;

— Med hjälp av robotens kamera kan vi se hur blodcirkulationen fungerar i ett organ. Det är väldigt bra när man gör en tarmanastomos, det vill säga kopplar ihop tarm mot tarm när man opererat bort en sjuk del av tarmen. Då vill vi ha bra blodcirkulation i de två tarmändarna, för att undvika att läckage uppstår. Det är en fruktad komplikation som vi vill undvika.

Närbild underifrån på operationsrobotens fyra armarFörstora bilden

Operationsroboten

Bild i 3D-format

Under en robotkirurgisk operation styrs robotens flerledade armar från en konsol av opererande kirurg. Det är absolut ingen AI-teknik där roboten tar egna beslut. Själva konsolen ser ut som en tv-spelsskärm som visar bilden i 3D-format. Kirurgen styr roboten med hjälp av två handreglage och fotpedaler.

Sedan år 2019 har även utomlänspatienter från Västernorrland opererats med robotkirurgi på Östersunds sjukhus, vilket inneburit ett ekonomiskt tillskott till region Jämtland Härjedalens kassa.

Text & Foto: Lena Manneby

6 av 7 gillar detta