Fyra vårdklädda personer står tätt ihop och tittar in i kameranFörstora bilden

Delar av teamet

Obesitasteamet ska hjälpa och stötta

– Det är de barn som man inte lyckas hjälpa inom primärvården som remitteras till oss. Mottagningen vänder sig till barn mellan 0 – 18 år, men patienter under fyra års ålder är ovanligt. Det säger barnläkaren Sofia Edvinsson Sollander.

– Det här är en mottagning för barn som har sjukdomen obesitas, där vi träffar barnen och följer upp dem samt hjälper dem i deras viktstabiliserande arbete, berättar hon vidare.

Ett konstaterat BMI, Body Mass Index, över 30, det vill säga när vikten i förhållande till längden är så pass hög att man når över gränsen 30 BMI. Då har man obesitas. På mottagningen kommer man inte att behandla barn som har övervikt, utan enbart barn som har obesitas. Det krävs även att en utredning redan initierats på hälsocentral eller på barnmottagningen på sjukhuset. Där man också tagit litet olika prover på barnen och ställt diagnosen samt i primärvården även påbörjat det viktstabiliserande arbetet. Det kan vara så att man lyckas bra och då behöver barnet aldrig remitteras vidare till obesitasmottagningen.

Obesitas – en sjukdom

Ordet obesitas har ersatt ordet fetma, eftersom det senare ordet blivit så stigmatiserat. Fetma betraktas idag som ett tillstånd medan obesitas klassificeras som en sjukdom. Obesitas kan bero på bland annat genetiska faktorer och miljöfaktorer och är ingenting som man orsakat själv, och det finns behandling att få.

Kända komplikationer

Många barn med obesitas mår psykiskt dåligt. De kan känna sig utstötta och mobbade. Många av barnen har en samsjuklighet med någon neuropsykiatrisk sjukdom. De kan även ha drabbats av diabetes typ 2, högt blodtryck och astma. Menstruationsstörningar och fettlever är andra kända problem. Det kan även göra ont i fötter och knän när barnet går eller springer.

Fungerande rutiner på hemmaplan

Första mötet på mottagningen brukar vara tillsammans med läkare och sjuksköterska ur obesitasteamet, eller tillsammans med dietist och sjuksköterska. Barnet har ofta med sig förälder eller annan vårdnadshavare. Samarbetet med föräldrar/vårdnadshavare är centralt. Det är dem som har ansvaret för barnet och dess hälsa, samt för att det finns fungerande rutiner på hemmaplan. Bra rutiner kan handla om regelbundna måltider, bra sömn, inget småätande mellan måltiderna och vatten som dryck till maten.

– Fysisk aktivitet vid obesitas ger däremot ingen större effekt, men däremot rekommenderas ju fysisk aktivitet generellt till alla eftersom det främjar välmåendet på totalen. Målet är att barnen ska minska i BMI inte att de ska uppnå normalvikt, förklarar Sofia Edvinsson Sollander.

Evira

Evira är en behandling som man förskriver från obesitasmottagningen. Det innebär att barnet får hem en mätplatta som det ska ställa sig på dagligen. Vågen visar inga siffror, utan barnet följer sin viktkurva via en app i sin mobiltelefon. Där kan barnet se vilka insatser på hemmaplan som har effekt, och vad som kanske inte fungerar så bra.

– Vi har många exempel hos oss där barnen minskat i BMI efter Evirabehandling, berättar Sofia Edvinsson Sollander.

Förutom tidigare nämnda behandlingsformer så finns även medicinsk behandling och kirurgisk behandling att tillgå om så skulle anses vara lämpligt.

Teamet

På mottagningen arbetar barnläkare, sjuksköterska, dietist, kurator, fysioterapeut och arbetsterapeut. Teamet har jobbat tillsammans i ungefär ett år nu, men invigde sina nuvarande lokaler för några veckor sedan.

– De familjer där barnen kämpat på länge hemma och inte lyckats är ofta tacksamma för den hjälp som vi kan ge dem här. Sen finns såklart även motsatsen, där man inte ser obesitas som något egentligt problem för sitt barn. Då är det självklart svårt att mötas kring en behandlingsplan. Men vi försöker att ändå stötta alla familjer som vi träffar, berättar Sofia Edvinsson Sollander.

Kompetenscentrum

Studier visar att om man har ett professionellt bemötande, och en obesitasvård så har man inte kunnat se någon ökad risk för att barnen ska utveckla en ätstörning. Däremot kan barnen kanske triggas av att få kommentarer om sin vikt i skolan eller i övriga vården.

– Vi ses som ett kompetenscentrum, och har stora ambitioner att få utbilda personal ute i primärvården, barnhälsovården och elevhälsan. Så att alla vet hur man ska bemöta den här sjukdomen och de här familjerna på ett bra sätt och kunna stötta på bästa sätt, rundar Sofia Edvinsson Sollander av.

1177 om obecitas hos barn

Text & Foto: Lena Manneby

2 av 2 gillar detta