Till vänster syns en station för självincheckning och till höger syns maskiner i operationssalen.

Ombyggda lokaler ökar Specialistvården Campus tillgänglighet

Under januari har Region Jämtland Härjedalen utökat verksamheten vid Specialistvården Campus från en till två operationssalar och fler mottagningsrum. Dessutom har logopedverksamheten flyttat från Östersunds sjukhus till mer anpassade lokaler på Campus.

– Det här innebär att vi nu har möjlighet att utföra fler ingrepp i våra lokaler på campusområdet i Östersund och på så sätt bidra till ökad tillgänglighet och kortare köer, säger Lars Holgén, områdeschef för ortopedin i Region Jämtland Härjedalen och tillägger:

– Vi har länge sett behov av att separera den planerade operationsverksamheten från den akuta och den mer krävande kirurgin. De planerade operationerna för patienter som opereras och får åka hem samma dag, stryks ofta till förmån för tyngre och akuta ingrepp. Följden blir ju då att köerna växer.

– Nu när vi kan göra fler så kallade dagkirurgiska operationer i lokalerna på Campus, så får vi bättre förutsättningar att öka tillgängligheten och skapa effektivare flöden för både dagkirurgin och den tyngre kirurgin, konstaterar Lars Holgén.

– Det känns positivt att öron-näsa-hals-verksamheten nu får möjlighet att utföra cirka 400 operationer per år på campusområdet, utöver de operationer som redan görs på Östersunds sjukhus, säger Pär Byenfeldt, områdeschef för ögon och öron, och tillägger:

– Logopedmottagningens tillgänglighet har ökat genom att vi anställde ytterligare en logoped under förra året. När logopederna nu har flyttat till nya lokaler på Campus frigörs de tidigare lokalerna på sjukhuset för att skapa effektivare flöden och bättre arbetsmiljö inom öron-näsa-hals-området.

• Från 2017 opereras patienter inom ortopedi, kirurgi och öron-näsa-hals hos Specialistvården Campus. Totalt har det handlat om drygt 600 operationer per år, framförallt mjukdelskirurgi i knän.

• I och med utökningen kan det handla om att upp till 2000 operationer per år kommer kunna utföras på Campus. På sikt kan det även bli aktuellt att ta emot andra patientgrupper än de som är aktuella i nuläget.

• Logopedmottagningen tar emot cirka 2500 besök per år.

Text: Linda Henriksson. Foto: Ann-Sofie Köhler.

0 av 0 gillar detta