Om du känner besvär av brandröken

Just nu brinner det på många platser i länet och röklukten är mer eller mindre kännbar på de flesta platser. Mindre mängder rök med lättare irritation i ögon och hals går vanligtvis över av sig själv. Får du besvärligare symptom, till exempel huvudvärk, illamående, sveda i mun och hals, hosta eller heshet, kan du behöva kontakta vården.

Personer med kroniska eller återkommande luftvägsbesvär t.ex. KOL eller astma, löper ökad risk att få en försämring. Om du är ordinerad förebyggande medicin med t.ex. kortisonpreparat (T.ex. Pulmicort, Flutide) ska du ta denna medicin regelbundet. Öka dosen enligt ordination vid försämring. Försök om möjligt att vistas i en svalare miljö då detta också kan lindra besvären.

Mindre barn och spädbarn är generellt mer känsliga i sina luftvägar och ska i möjligaste mån ej utsättas för brandrök.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177. Ring 112 om du har mycket svårt att andas eller om någon är medvetslös. Kontakta hälsocentral eller akutmottagning om du har andats in rök och har ovanstående symtom.

Foto: Maria Karlsson

4 av 4 gillar detta