Två personer står tätt ihop vid en pulpetFörstora bilden

Anki Widenstjerna samordnare och Carina Frykman Samordnare våld i nära relation och legitimerad barnmorska på Region Jämtland Härjedalen

Operation Norrsken – ska skydda och rädda liv

En ny modell för att förbättra skyddet, stödet och hjälpen till våldsutsatta genomförs i Jämtlands län. Modellen som går under namnet Operation Norrsken väcker nu nationellt intresse.

Det som började med Socialstyrelsens så kallade dödsfallsutredningar, vilka tydligt visade att trots att både offer och gärningspersoner haft genomgripande kontakt med olika myndigheter så räckte inte detta till och personer dödades av sina närstående, ledde till att detta samråd skapades. Gruppen som träffas en gång i veckan har diskuterat enskilda ärenden i syfte att kunna stötta och skydda den våldsutsatta på allra bästa sätt.

- Man kan likna oss vid en skyddsmur där vi krokar arm med varandra över myndighetsgränserna, konstaterar Liselott Åsberg som är verksamhetsledare på Centrum mot våld.

Myndigheter samverkar för våldsutsatta

Det är myndighetssamverkan Tillsammans mot våld som är initiativtagare till det nya arbetssättet. I Tillsammans mot våld ingår landshövdingen, polisområdeschefen, chefsåklagare, regiondirektören samt samordnare för social välfärd samt barn och utbildning från kommunerna i länet.

Två personer står tätt ihop mot en vit väggFörstora bilden

Liselott Åsberg, verksamhetsledare Centrum mot våld och Jenny Einebrant Samordnare Länsstyrelsen Jämtlands län

Modellen, som går ut på att myndigheter med samtycke från en våldsutsatt samråder för att kunna erbjuda ett så samordnat skydd, stöd och hjälp som möjligt. Skydd från fortsatt våld är centralt och genom att få en samlad bild av situationen och behoven kan myndigheterna planera för hur det bäst tillgodoses för den utsatte. Det är socialsekreterare från socialtjänsten, utredare från polisen, brottsoffer-och personsäkerhet inom polisen, samordnare från Region Jämtland Härjedalen samt samordnare för projektet som samråder. Modellen är ett sätt att stärka samverkan och den ersätter inte den samverkan som redan finns.

Majoriteten kvinnor

De ärenden som Operation Norrsken handlagt rör personer som till exempel utsatts för fysiskt, psykiskt, ekonomiskt, sexuellt eller hedersrelaterat våld. En extra utsatt grupp är ungdomar med funktionsvariation, där det i några fall handlat om sexhandel. Av de hittills 81 ärenden som Operation Norrsken behandlat har två av dessa gällt män som utsatts för någon form av våld i nära relation. Så i den absoluta huvuddelen är det kvinnor som utsatts.

Psykiatrisk kompetens på önskelistan

Projektet utvärderas löpande, och i september kommer slutrapporten vilken har betydelse för hur framtiden kommer att se ut för Operation Norrsken. På önskelistan finns att en representant från område psykiatri ska kunna ansluta till gruppen, berättar Carina Frykman, Samordnare våld i nära relation och legitimerad barnmorska på Region Jämtland Härjedalen.

Text & Foto: Lena Manneby

4 av 6 gillar detta