En bild på en person som tittar in i kameran

Regiondirektör Hans Svensson

"Personalen har visat prov på en enorm styrka och solidaritet"

2020 tog en helt annan riktning är den planerade. Det är nog få som avundas det ansvar och den utmaning det innebär att vara regiondirektör mitt under brinnande pandemi. Men även om vi just nu står inför en utmaning som vi aldrig sett förr vare sig i sjukvården eller i samhället, finns det mycket positivt att ta fasta på.

Hans Svensson är eftertänksam när han får frågan om hur läget är. Trots att hela världen befinner sig mitt uppe i en coronapandemi är läget för oss här i Region Jämtland Härjedalen fortfarande förhållandevis lugnt. Än så länge är belastningen på vården hanterbar, och när man tittar på analyser av smittkurvan ligger vi en bra bit under till exempel Stockholm. Om det är en tillfällig eller bestående trend är än så länge alldeles för tidigt att säga, men Hans Svensson är ändå försiktigt positiv.

– Vi var, och är fortfarande, beredda på ett mycket värre scenario med ett betydligt högre tryck på hälso- och sjukvården. Särskilt efter påsklovsveckan. Även om vi inte kan andas ut ännu så är det nog säkert att säga att vi hade befunnit oss i ett helt annat läge nu om inte Skistar och andra anläggningar valt att stänga.

Jag tror att det absolut viktigaste, och svåraste, man kan göra som ledare, oavsett om det är för en stor organisation eller för en avdelning, i ett sådant här läge är att faktiskt våga fatta de tuffa besluten men sedan även ha modet att ta ansvar för konsekvenserna.

Vissa har kritiserat det faktum att regionledningen med Hans i spetsen inte tydligare gick ut och uppmanade människor att inte resa till fjällen under påsklovet. En kritik som han till viss del kan sympatisera med.

– Jag har full förståelse för att man kände en stark oro inför det scenario som kunde ha blivit. Självklart. Vi valde att följa Folkhälsomyndigheternas rekommendationer, och dessa var att inte resa om det inte är helt nödvändigt. Vi tyckte det var tydligt nog, men alla höll inte med, framförallt inte inom vår egen organisation.

Det kom även krav på att regionen skulle sätta Åre i karantän, samt försöka påverka Skistar och andra aktörer vid skidanläggningarna att stänga.

– Det gjorde vi aldrig helt enkelt för att det inte ligger inte i vår roll. Varken jag eller vår smittskyddsläkare har mandat att sätta en ort i karantän. Vi hade däremot en tät dialog med Skistar, som fick klä skott för mycket av kritiken, och många andra aktörer på skidanläggningarna inför det att de fattade besluten att hålla stängt.

– Jag tror att det är oerhört viktigt att det finns en förståelse för den symbios som finns mellan olika aktörer för att vi som län ska kunna återhämta oss. Det kommer en tid efter corona och då är vi helt beroende av att vårt näringsliv fungerar.

En person sitter vid ett skrivbord mittemot två andra personer.

Många möten sker digitalt - dock inte alla. Foto: Sara Rönnberg

Att få kritik under sådana här extremt pressade förhållanden är något man får räkna med, menar han.

– Vi har aldrig befunnit oss i ett sådant här läge tidigare och vi tvingas så gott som dagligen ta tuffa beslut som påverkar såväl patienter som personal och det är bara tiden som kommer att visa om det var rätt eller fel. Även om vi nu har gjort avsteg från den ursprungliga planeringen för 2020 så kommer verkligheten att komma ikapp oss. När själva pandemin är över kommer vi att stå inför samma utmaningar som vi gjorde innan. Förmodligen fler.

På frågan om vad han ser som den största utmaningen i rollen som ledare svarar han;

Vi får inte glömma att den här pandemin inte bara påverkar hälso- och sjukvården utan även näringslivet. Det märks att alla verkligen gör sitt yttersta för att vi ska hjälpas åt genom det här, och det är något jag verkligen önskar att vi kan hålla fast vid även när det här är över.

– Jag tror att det absolut viktigaste, och svåraste, man kan göra som ledare, oavsett om det är för en stor organisation eller för en avdelning, i ett sådant här läge är att faktiskt våga fatta de tuffa besluten men sedan även ha modet att ta ansvar för konsekvenserna.

– Det gäller att hela tiden komma ihåg vad som är mitt ansvarsområde. Det är lätt att peka finger eller skylla på andra när man själv är rädd och osäker men det kan exempelvis inte vara Folkhälsomyndighetens fel om vi inte har en tillräckligt bra pandemiplanering, eller Socialstyrelsens fel om vi inte har den skyddsutrustning som behövs. Det handlar om att vi inte har gjort hemläxan.

Även om vi kommer att få leva med corona och dess konsekvenser under lång tid framöver finns det ändå ljusglimtar. Hans Svensson lyfter särskilt fram personalen som inom hela organisationen visat prov på såväl mod och flexibilitet som lojalitet.

– Det kan inte betonas nog mycket, hur värdefull vår personal är. Alla inom hälso- och sjukvården som verkligen står längst fram i frontlinjen och jobbar långa pass med tung skyddsutrustning. De som får byta arbetsplats för att stötta upp på de hårdast belastade avdelningarna. De som jobbar med analyser av prover och som sett till att vi kan köra dem på plats här istället för att skicka iväg dem till andra labb. Och alla de som jobbar i regionstabens stödfunktioner som verkligen gör allt de kan för att stötta och avlasta vården. De som jobbar med företagsstöd och psykiskt stöd.

– Vi får inte glömma att den här pandemin inte bara påverkar hälso- och sjukvården utan även näringslivet. Det märks att alla verkligen gör sitt yttersta för att vi ska hjälpas åt genom det här, och det är något jag verkligen önskar att vi kan hålla fast vid även när det här är över.

En person sitter i en fåtölj med en bärbar dator framför sig.

Regiondirektör Hans Svensson Foto: Sara Rönnberg

Även digitaliseringen har fått sig en rejäl knuff framåt på grund av det rådande läget. Dels i form av ökade antal digitala vårdkontakter, dels internt där distans- och videomöten nu är vardag. På frågan om hur verksamheten ska kunna återgå till det normala när pandemin är över svarar Hans Svensson snabbt;

– Vi kommer aldrig kunna gå tillbaka utan måste se den här pandemin som en möjlighet att göra och tänka i nya banor. Alla de positiva bitar som den här krisen har medfört när det gäller till exempel samarbete över verksamhetsgränser och att jobba som en hel organisation behöver vi ta med oss även framöver. Om vi kan få ihop alla dessa bitar och jobba lösningsfokuserat under ett sådant här extremt krisläge finns det inget som hindrar oss från att göra det sedan också.

Text: Sara Nilsson Foto: Sara Rönnberg

0 av 2 gillar detta