Göran Larsson, FoU-direktör, Region Jämtland Härjedalen.

Regeringspengar till hälso- och sjukvården i de nordliga regionerna

Regeringen stödjer omställningen till en god och nära vård i gles- och landsbygdsområden, och tilldelar de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen 6 miljoner kronor för detta arbete under 2019.

– Sverige står inför betydande demografiska utmaningar. Andelen personer som är 80 år och äldre väntas öka kraftigt, och situationen är särskilt tydlig i områden med lägre befolkningstäthet. Dessa grupper har också större behov än andra av sjukvård, vilket sätter särskild press på regionerna i dessa områden, säger socialminister Lena Hallengren.

– Jag är övertygad om att omställningen till nära vård som hela Sverige står inför kommer att ske först i Norrland. Vi ligger före demografiskt och vår geografi och ekonomi tvingar oss att jobba på nya sätt, säger Göran Larsson, FoU-direktör, Region Jämtland Härjedalen.

Testa arbetssätt mot en god och nära vård

De statliga medlen ska gå till att skapa ett antal modellområden där man gemensamt mellan regioner och kommuner, inklusive privata aktörer och civilsamhället, testar arbetssätt för en anpassning av hälso-, sjukvårds- och omsorgssystemen mot en god och nära vård.

Tillvarata och utveckla

Norra sjukvårdsregionförbundet är ett kommunalförbund som består av Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen samt Region Västernorrland. Förbundet är ett samverkansorgan i norra sjukvårdsregionen som arbetar för att tillvarata och utveckla gemensamma intressen inom hälso- och sjukvård, utbildning och forskning.

Text & Foto: Lena Manneby

5 av 6 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se