En man klädd i ljusblå skjorta står vid en grå vägg och tittar mot kameranFörstora bilden

Roger Olsson

Roger Olsson har opererat rökfritt i 7 år

- Bättre sent än aldrig! Jag hoppas att alla ser det här med rökfri operation som ett steg mot förbättrad patientsäkerhet och inte som ett dekret som ”drabbar uppifrån”. Vi strävar alltid efter en bra dialog mellan patienter och vårdgivare i frågan.

Roger Olsson är överläkare på ortopeden och har arbetat i regionen i 27 år. Idag jobbar han halvtid, eller som han själv uttrycker det - som arbetande pensionär.

- Jag har alltid varit väldigt intresserad av fysiologi, vad som händer i människokroppen beroende på hur man rör på sig, vad man äter, dricker och om man röker. Dessa faktorer var länge någonting som stod helt vid sidan om operationsverksamheten, berättar Roger Olsson.

Rökstopp lönar sig!

En riktig ögonöppnare blev det år 2001, när undersökningar visade hur mycket risken var ökad för rökare, men samtidigt kunde minska fort om man slutade röka i anslutning till en operation. Då hade Roger Olsson redan hunnit jobba i 20 år som ortoped, så under halva hans karriär var det över huvud taget inte känt att man kan uppnå den nyttan som man idag vet är ett faktum med rökfrihet. Han har opererat rökande patienter, och vetat om att dom löpt en ökad risk. Man visste inte då vad man vet idag – att det lönar sig att göra ett rökstopp i anslutning till operation!

Vägrade operera rökare

Den mest fruktade risken för en ortoped, förutom självklart att patienten ska avlida under operationen, är att patienten ska få en infektion efter sin operation. År 2009 var det en ortoped i Umeå som vägrade utföra en komplicerad fotoperation på en patient som var rökare. Ortopeden i fråga fick inledningsvis bannor av sin chef, som inte gillade att han ställt in operationen samma dag som den skulle utföras. Läkaren stod dock på sig och hävdade att det inte kunde vara patientens ensak att hen rökte, eftersom det faktiskt ökade risken för att ingreppet skulle misslyckas och i värsta fall leda till en amputation av foten. Då insåg även verksamhetschefen det galna i att genomföra nämnda operation. Följden blev att man numera försöker hjälpa rökande patienter att ta tag i problemet innan ingreppet. Rökare opereras inte förrän de varit rökfria 6–8 veckor innan operationen. De ska även hålla sig borta från cigarretterna under minst samma tidsperiod efter ingreppet. Då halveras risken för eventuella komplikationer.

En strävan mot samarbete

Numera är alla parter ense om att man ska sträva efter att göra operationerna så säkra som möjligt. Det gäller även i andra sammanhang än rökning. En diabetiker med för högt blodsocker får hjälp att reglera detta innan operationen. En person med för högt blodtryck får hjälp att sänka trycket. Allt kräver en medverkan från patienten. När Roger Olsson förklarat detta för patienterna har han hittills aldrig träffat på en enda patient som inte vill försöka samarbeta.

- Så att det skulle uppfattas som ett krav eller någonting som vältras på patienten stämmer inte. Däremot är beroendet av nikotin så starkt hos en rökare att man behöver hjälp och stöttning för att fixa det, förklarar Roger Olsson och fortsätter;

- Alla patienter är med på tåget från början, men vartefter veckorna går är det lätt att ramla dit. Det är då som rökavvänjarna är toppen att ha i ryggen. Alla erbjuds därför idag hjälp från rökavvänjningsteam ute på länets hälsocentraler.

Man lurar aldrig sin läkare

På ortopeden har man arbetat enligt dessa riktlinjer om rökfri operation sedan år 2011. I grunden ska vi inte vara poliser utan lita på våra patienter, menar Roger Olsson.

- Man lurar aldrig sin läkare, man lurar sig själv! Hurra, jag lurade min doktor så att jag får dubbelt så stor komplikationsrisk som om jag varit rökfri. Det låter inte så troligt, poängterar Roger Olsson.

I rutindokumentet kring rökfri operation i Region Jämtland Härjedalen finns en tydlig etisk skrivelse kring hur man ska hantera frågan om undantag. En individuell bedömning ska alltid göras, och ibland kan den resultera i att kirurgen bestämmer sig för att operera trots att patienten fortsatt att röka.

- Vi ska inte förhålla oss till någon slags regel som om den vore satt av högre makter, utan vi ska göra det som är det bästa för patienten, konstaterar Roger Olsson.

För att kunna kartlägga patientens levnadsvanor, och göra ett optimalt förarbete inför en operation krävs det en utökad patientenkät menar Roger Olsson. Allt detta hinns inte med under ett vanligt mottagningsbesök. Då är det andra vitala saker som behöver gås igenom, så som komplett sjukdomsbild, planerade åtgärder med mera. I en framtid bör även riktlinjer för alkoholfri operation ligga i pipen i länet. Detta är idag redan verklighet på Akademiska sjukhuset i Uppsala, i Sörmland, i Skåne och i Östergötland.

Text & Foto: Lena Manneby

2 av 2 gillar detta