Anna Warg står i en korridor på kirurgen. Hon har lockigt mörkt hår och ler mot kameran. Hon syns från brösthöjd och uppåt.Förstora bilden

Anna Warg

Rökfri operation införs på kirurgen

Nu hakar kirurgavdelningen på Östersunds sjukhus på ortopeden, och inför rökfri operation.

- Sex veckor före, och sex veckor efter sin operation är grunden för det hela. Men sen är det ju fantastiskt om man tar tillfället i akt att bli rökfri för resten av sitt liv. Där finns så otroligt mycket hälsovinster att göra i stort, förklarar Anna Warg som är områdeschef för kirurgen.

Med patientsäkerheten i fokus

I grund och botten handlar det om att man från sjukvårdens sida vill ge sina patienter de allra bästa förutsättningarna för att operationen ska bli lyckad. Därför gäller från vecka 45 rökstopp inför alla operationer inom område kirurgi. Undantag finns självklart. Ett sådant är akuta operationer, där rökstoppet gäller från och med att själva ingreppet är utfört.

- Då får patienten stöd och hjälp på avdelningen, med nikotinplåster och en remiss till avvänjningsteamet i och med hemgång, säger Anna Warg.

Inte heller cancerpatienter ingår i kriterierna för rökstoppet. Men där arbetar personalen med stöd och motiverande samtal.

- Vi kan inte kräva rökfrihet av den patientgruppen, men vi kan försöka motivera dem att sluta eftersom de goda effekterna är desamma, fortsätter Anna Warg.

Halverad risk för komplikationer

Beslutet om rökfri operation är välgrundat. Forskning visar att rökare löper större risk att drabbas av komplikationer jämfört med icke-rökare eller de som slutat röka i god tid innan sin operation. Det handlar om allt från sämre sårläkning, ökad ärrbildning, infektioner i såret till risker vid sövning. Även om det självklart är bra om man som rökare lyckas trappa ner sin konsumtion, så räcker inte det för att minska risken för eventuella komplikationer. Visste du att ett rökstopp ger positiva effekter på din kropp redan efter 24 timmar? Inte nog med att hjärtats- och lungornas funktion förbättras. Ditt immunförsvar stärks också.

Hjälp att sluta röka finns att få

Vissa fixar att sluta helt på egen hand, men för de allra flesta rökare ökar chansen till rökfrihet betydligt om man får hjälp och stöd via de rökavvänjningsteam som finns på de flesta av länets hälsocentraler. Remiss dit får man via sin läkare på kirurgmottagningen. När patienten lyckats sluta röka meddelas detta till dem som planerar operationerna på sjukhuset, de så kallade operationskoordinatorerna. De kan då i sin tur sätta upp patienten på väntelista inför operation.

Men jag kan inte sluta röka!

Vad händer om en patient säger att dom inte kan sluta röka?

- Då kan man bli nekad sin operation, säger Anna Warg och fortsätter;

- Vid icke livshotande ingrepp, till exempel en gallblåsa som besvärar, blir det en dialog och diskussion med patienten i fråga. Patienten måste fundera över vad som är viktigast för hen. Att fortsätta röka eller att bli kvitt en gallblåsa som ställer till en hel del besvär i tillvaron. Samtidigt måste en medicinsk bedömning, av hur stark den medicinska indikationen för ingreppet är, göras av ansvarig kirurg.

Hur hanterar ni dom som ljuger om sitt rökstopp?

Det inträffar redan idag menar Anna Warg. Och förklaringarna till varför patienten kommer till sjukvården och luktar rök är både många och mer eller mindre fantasifulla. Någon har till exempel stått precis bredvid en rökare som blåst rök på dom.

- Där är det upp till oss i vården att faktiskt ifrågasätta och diskutera riskerna med en eventuell lögn. Samtidigt bygger vårt jobb på ett förtroende för våra patienter, konstaterar Anna Warg avslutningsvis.

Text & Foto: Lena Manneby

6 av 9 gillar detta