Sjuksköterskorna på 1177 på telefon i Region Jämtland Härjedalen – bäst i Sverige!

Siffror från Ineras mätning av Nöjd Kund Index (NKI) rankar Jämtland Härjedalens telefonsjuksköterskor i topp. Här är allra flest nöjda, av de som ringt in till 1177.

1177 på telefon är en nationell tjänst som erbjuder invånare sjukvårdsrådgivning via telefonnumret 1177. Varje region i Sverige bedriver sjukvårdsrådgivning i egen eller upphandlad regi. De har en gemensam samtal- och arbetsmetodik, och arbetar utifrån samma medicinska beslutsstöd.

Ineras mätning rankar Jämtland Härjedalen högt i alla sex kategorier, däribland bemötande, trovärdighet och tid som läggs på de som ringer in. Under 2023 besvarades totalt ca 3,7 miljoner samtal i landet.

Mätningen visade att vår region hade ett sammanlagt index på 87, vilket är det bästa resultatet i landet. Riksgenomsnittet ligger på 78.

Varje år tas ett nationellt NKI fram för att mäta befolkningens upplevelse kring och förtroende för 1177 på telefon. NKI är ett standardiserat och väl använt index. Det består av frågor som besvaras på en 10-gradig skala men omvandlas till skalan 0-100.

SCB:s gränsvärden för NKI:
NKI >74: Mycket nöjd
NKI 55-74: Nöjd
NKI < 55: Inte nöjd

Höga betyg för Jämtland Härjedalen

Undersökningen mäter sex kategorier – och Region Jämtland Härjedalen når topplacering i samtliga. Regionens sjuksköterskor får för sitt bemötande och sin kommunikation hela 94 poäng av 100.

Trovärdighet samt tiden sjuksköterskorna lägger på varje samtal får betygen 91 respektive 93.

Så gick undersökningen till

Målgruppen är invånare som ringer 1177 på telefon. Urvalet togs fram genom att de som ringde fick en automatisk fråga i talsvaret om de vill delta i en undersökning. De som tackade ja ingick i urvalet.

Datainsamlingen genomfördes av Inera genom utskick av enkät och pågick under perioden 8 september - 21 november 2023. Målet var att insamla 200 svar per region. Samtliga regioner i Sverige är representerade i undersökningen och totalt baseras undersökningen på 4750 besvarade enkäter.

Tabell med siffror från alla regioner från Nöjd Kund Index.

Mer information

Ylva Lundstedt, verksamhetschef 1177 på telefon Jämtland Härjedalen
ylva.lundstedt@regionjh.se
070-210 86 53

Text & Foto: Elin Gunnarsson & Sara Rönnberg

0 av 1 gillar detta