SMHI varnar för storm under söndag 7 januari

Allmänheten varnas för det stormoväder som drar in över Jämtlands län under söndagen 7 januari 2018. Risken finns att det påverkar ambulanstransporter och övriga transporter samt telekommunikation. Region Jämtland Härjedalen kommer därför att gå upp i krisledning kl. 11.00 på söndag för att följa förloppet.

Ovädret beräknas medföra stormvindar upp till 25–30 meter per sekund, nordvästlig vind och snöfall. I Jämtlands- och Härjedalsfjällen väntas från söndag förmiddag till sen eftermiddag västlig till nordvästlig storm på 24-28 meter per sekund. Nederbörden beräknas till cirka 3o centimeter med drivbildning. I fjällen väntas vindbyar över 35 meter per sekund.

I Jämtlands län förutom fjällen väntas under söndag eftermiddag stormbyar på 24-30 meter per sekund från väst eller nordväst.

Länets vägar kommer att påverkas
Det finns stor risk för att vägnätet och tågtrafiken kommer att påverkas. Eventuellt kommer delar av E14 att stängas. Mer information om vilka vägar som kommer att påverkas finns på Trafikverkets webbplats.
Räddningstjänsten Jämtland uppmanar bilister på väg från fjällen att åka tidigt, ta god tid på sig och se till att ha varma kläder med er i bilen. För er som ska till fjällen rekommenderas att åka på måndag i stället för söndag.

Följ väderläget
För att få reda på mer information kan du lyssna på Sveriges radio P4 Jämtland, läsa på Trafikverkets webbplats samt följa väderutvecklingen på SMHI:s webbplats.

SMHI:s definition för Varning klass 2 storm:
Medelvind på minst 25 m/s. Mycket svårt att gå upprätt. Vid lös snö obefintlig sikt. Farligt att vistas på fjället. Vinden kan i byarna uppgå till orkanstyrka. Klass 2 är den allvarligaste varningsklassen för vind i fjällen.

SMHI:s definition för Varning klass 2 stormbyar:
Vindbyar från 25 meter per sekund upp till 30 meter per sekund. Skador på byggnader med risk för kringflygande föremål. Större skador på skog och risk för störningar i trafik samt el- och teleförsörjning. Om prognosen ändras till 30 meter per sekund eller mer uppdateras varningen till en högre varningsklass.

Text: Sara Nilsson/Länsstyrelsen i Jämtlands län

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se