Fyra personer klädda i operationskläder står tillsammans och tittar in i kameranFörstora bilden

Ann-Sofie Köhler enhetschef, Britt Höglund och Maria Hagström båda operationsundersköterskor samt Majken Ferdér operationssjuksköterska

Specialistvården Campus öppnar igen

- Allt fungerar bra med förberedelser inför nyöppningen, och alla hjälps åt för att lösa allt på bästa sätt. Det berättar Ann-Sofie Köhler, enhetschef på Specialistvården Campus och fortsätter;

- Det har varit en otroligt speciell period med coronapandemin, vi har haft stängt i fem månader och all vår personal har varit omplacerad till ortopedmottagning, medicin vårdavdelning, akutmottagning, IVA och centraloperation. Det känns så skönt nu att allt börjar rulla på i mer invanda hjulspår, allt utifrån hänsyn taget till ett coronaperspektiv naturligtvis.

På Specialistvården Campus utförs enbart dagkirurgi. Det kan man göra på två sätt, dels med lokalbedövning eller med anestesi/sövning. Eftersom Region Jämtland Härjedalen fortfarande har så kallad sommarbemanning med delar av Campus personal placerad på centraloperation på sjukhuset så kan inte verksamheten dra igång för fullt riktigt ännu. Men från oktober månad är man fulltaliga och fullskaliga igen. Man smyger igång under september med operationer i lokalanestesi. Det rör sig till exempel om olika slag av fot- och handkirurgi. Dagkirurgi innebär att man som patient kan åka hem samma dag. Från oktober månad opererar man inte bara inom ortopedi utan även inom kirurgi och gynekologi igen. Det handlar då om axlar, knän, bröst, bråck, inkontinensoperationer med mera.

- Vi har en ganska bred verksamhet, där fler och fler diagnoser tas emot, konstaterar Ann-Sofie Köhler.

Exteriörbild på entrén till Specialistvården CampusFörstora bilden

Specialistvården Campus

Trevligt kunna börja beta av kön

Förberedelserna inför öppningen har i stort gått enligt plan. Grovplaneringen gjordes redan i början av sommaren utifrån läkarbemanning. Men annars tömdes ju hela Specialistvården Campus på allt material i såväl förråd som utrustning och maskiner vilka bland annat placerades på akutmottagningen och IVA. Allt ska nu transporteras tillbaka och rengöras ordentligt. Område medicinsk teknik ska kontrollera all apparatur, och förråden måste fyllas på igen.

- Vi har lagt schema och ringer in patienter till framför allt operationsdagarna nu i september. Det känns så skönt att kunna börja ta emot patienter igen, eftersom köerna har växt. Det är trevligt att börja beta av kön nu, säger Ann-Sofie Köhler.

-Fasen, jag är bra!

Hon har även hunnit samtala med övrig personal och tagit in deras upplevelser kring hur de ser tillbaka på den sommar som varit, och även hur de ser på det som komma skall. Alla tycker att det varit jobbigt samtidigt som man känt sig trygg med regionens strategi och beslut samt hur detta kommunicerats. Men hon konstaterar att alla hamnade i en situation där man känt sig litet ovan och ringrostig. Det har varit många stressade dagar, men ett så oerhört fint bemötande från de olika enheter där hennes personal placerades.

- Men summan är ändå att många känner sig stärkta. För att citera röster ur personalstyrkan så har man sagt att; Fasen, jag är bra och har gjort någonting bra och viktigt! Det är en trevlig känsla som jag personligen också skriver under på, rundar Ann-Sofie Köhler av.

Text & Foto: Lena Manneby

3 av 3 gillar detta