en kvinna håller upp en entrédörr

Sprututbytesmottagningen ligger på Köpmangatan 7B, strax intill hud- och könsmottagningen på Östersunds sjukhus. Foto: Sara Rönnberg

Sprututbyte för mindre smittspridning och minskat missbruk

Nu öppnar Region Jämtland Härjedalen en sprututbytesmottagning på Östersunds sjukhus där personer som missbrukar narkotika kan få ut rena sprutor och kanyler.

Torsdag den 12 september öppnade den nya sprututbytesmottagningen i Östersund. Två eftermiddagar i veckan kommer mottagningen att vara öppen för att ta emot personer över 18 år som har ett missbruk där de injicerar narkotika i blodet. De lämnar in sina använda sprutor och kanyler och får ut nya, rena från mottagningen.

Det så kallade sprututbytesprogrammet pågår i hela Sverige i regi av landets regioner. För att öppna en mottagning krävs tillstånd från IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

I Östersund drivs sprututbytesmottagningen i samarbete mellan infektionskliniken, beroendeenheten och könsmottagningen på sjukhuset. Huvudansvaret har infektionskliniken där Jessica Nääs är verksamhetschef:

– Det här är jättebra för att dels förhindra smittor som sprider sig, dels för att vi ska kunna bidra till att de här personerna kommer ur sitt missbruk, säger hon.

Enligt Jessica Nääs finns ett antal missbrukare i området som redan är kända för dem på infektionsmottagningen, men det finns ett mörkertal som de förhoppningsvis kan få kontakt med genom sprututbytesmottagningen.

– Grundtanken är att de ska komma hit dels så att vi kan ha koll på smittspridning och kan förhindra långa sjukhusinläggningar vilket det annars ofta kan bli – det här är en grupp som gärna uppsöker sjukvården lite för sent. Dels kommer vi att kunna förmedla kontakt till kurator eller beroendeenheten.

Finns det risk att folk inte vågar komma till mottagningen?

– Det man ser i andra regioner är att det har fungerat väldigt bra. Behovet finns och de flesta vill ha den här hjälpen. Sedan byggs det ofta upp ett väldigt förtroende för personalen som jobbar på en sådan här mottagning så man känner att man vågar visa sig. Sedan är det jätteviktigt att ha bra samarbete med polismyndigheten, vilket vi har här. Vi har rutiner som de är nöjda med och som gör att vi inte kommer att motarbeta varandra. Det har hänt i andra delar av landet att polisen stått direkt utanför de här mottagningarna och tagit verktygen av de som fått dem. Det kommer de inte att göra här. Alla som ingår i programmet kommer få ett kort som visar att de är med. Givetvis kommer polisen att stoppa personer om de hittar narkotika på dem. Men sprutor och kanyler tar de inte.

Hur många personer räknar ni med ska komma till mottagningen?

– Det vet vi inte riktigt. Vi känner till och har lite koll på drygt 20 personer, men utifrån erfarenheter från andra regioner så bör det kunna röra sig om ett hundratal personer. Det får visa sig.

Finns detta bara i Östersund här i Jämtland Härjedalen?

– Ja, men tanken är att om det fortsätter och faller väl ut så ska vi även lättare kunna nå övriga kommuner. Vi har en tanke på hur vi skulle kunna sprida det vidare men vi tar ett steg i taget nu.

skylt på en dörr där det står husregler: visa respekt för varandra, injicera inte på området, skräpa ej nerFörstora bilden

Tanken med sprututbytesprogrammet är dels att minska smittspridningen som kommer av att missbrukare delar sprutor och kanyler med varandra, dels att hjälpa människor att komma ur sitt missbruk. Foto: Sara Rönnberg

Personal från infektion, hud och kön och beroendeenheten

Mottagningslokalerna på Köpmangatan 7B är nyligen ombyggda och anpassade för att passa sprututbytesverksamheten. Och lokalerna kan även användas till andra typer av sjukvårdsmottagning även om sprututbytet skulle avvecklas i framtiden.

På mottagningen jobbar en sjuksköterska och en undersköterska från infektionsmottagningen, även en infektionsläkare finns tillgänglig vid behov. Man har också tillgång till en barnmorska från könsmottagningen som kan ta emot personer som till exempel behöver preventivmedelsrådgivning eller har gynekologiska besvär. Till mottagningen finns även knutet en kurator från beroendeenheten för att skapa kontakter och finnas till om någon känner att de vill ta klivet och försöka komma ur sitt missbruk.

Jessica Nääs är glad över att komma igång med sprututbytesmottagningen.

– Ja, det är en jättebra grej. Det är ju en vinst i faktiska pengar för regionen för vi slipper dyra inläggningar. De som missbrukar använder ofta varandras sprutor och kanyler för att de inte har pengar att skaffa nya – och orena redskap kan ge väldiga infektioner som måste behandlas. Det är till exempel ganska vanligt med hjärtklaffsinfektion som följd och då har vi dem liggande inne på infektionsavdelningen i tre veckor. Så det är sådana pengar vi sparar, förutom samhällsnyttan som det ger om man kan få någon att komma ur missbruket.

Betalar de som är med i programmet något för sprutorna?

– Nej. Det här är ett preventivt arbete som vi gör för att undvika sjukvård. Det är egentligen inte konstigare än att man satsar pengar på preventivt arbete för rökavvänjning eller för personer som förbättrar sin kosthållning för att inte få grav övervikt.

Text & Foto: Sara Rönnberg

1 av 1 gillar detta