En bärbar dator och en stationär dator där båda bildskärmarna visar samma bild. På skärmarna visas exempel på funktionerna i ett så kallat virtuellt hälsorum.

Foto: arkivbild

Stormöte hölls om att Kälarne hälsocentral blir filial

Den första juni övergår Kälarne hälsocentral till att bli en filial. I tisdags samlades ett 70-tal åhörare i Kälarne för att få information om vad förändringen innebär för patienter och invånare.

– Den enda skillnaden är egentligen att vi inte kommer att ha en läkare på plats, säger verksamhetschefen Ulla-Britt Barchéus Olofsson. All övrig personal kommer att finnas kvar, men behöver man träffa en läkare får man ta sig till Bräcke.

För de som inte drar sig för att använda ny teknik finns en hel del virtuella möjligheter att ta till där man bland annat kan träffa läkare via video. Några av dessa lösningar presenterades under kvällen.

Att det skulle vara Region Jämtlands Härjedalens dåliga ekonomi som ligger bakom beslutet att omvandla hälsocentralen till en filial är dock en sanning med modifikation. Huvudanledningen är att man inte lyckats rekrytera någon ny läkare och att man vill undvika att använda sig av stafetter. Pengar finns dock att rekrytera fasta läkartjänster.

På plats i Kälarne från Region Jämtland Härjedalen var (förutom verksamhetschef Ulla-Britt Barchéus Olofsson) även primärvårdschefen Anna Granevärn, områdeschefen för akutområdet Anita Secher, regionstyrelsens ordförande Ann-Marie Johansson (S), och regionstyrelseledamoten Susanné Wallner (M).

Text: Sara Nilsson 

0 av 0 gillar detta