Torvalla hälsocentral stänger 1 juni

Från och med 1 juni stänger Torvalla hälsocentral. Anledningen är att regionens ekonomiska situation kräver flera större besparingsåtgärder och det här är en av flera som genomförs. Stängningen av Torvalla hälsocentral sparar drygt fyra miljoner kronor.

Personalen på Torvalla hälsocentral kommer att jobba på andra hälsocentraler i regionen. Medborgare som är listade på Torvalla hälsocentral tillhör från och med 1 juni Brunflo hälsocentral om de inte själva valt att lista sig på en annan hälsocentral.

Informationsmöte om nedläggningen hölls i måndags

I måndags anordnades ett informationsmöte om nedläggningen av Torvalla hälsocentral i matsalen på Torvallaskolan. På plats fanns regiondirektör Hans Svensson, Anna Granevärn, områdeschef för primärvården, och Ingela Gillberg, närvårdsområdeschef i Östersund. Efter tjänstemännens information och frågestund hade politiker från regionfullmäktige en medborgardialog med besökarna. Deltog gjorde Ann-Marie Johansson (S), Christer Siwertsson (M), Elin Hoffner (V), Stefan Nilsson (KD) och Elin Lemon (C).

Marlene Storm Isaksson (t.v.) och Ulla Sjödahl (t.h.) var två av flera besökare på informationsmötet.

– Det är bra att regionen är här och informerar. Jag har fått en bredare syn nu men jag är inte nöjd med beslutet, säger Ulla Sjödahl som var på informationsmötet med sin väninna Marlene Storm Isaksson.

Familjecentralen och den psykosociala enheten blir kvar

Familjecentralen i Torvalla kommer vara kvar på samma sätt som idag. Det innebär att man kan fortsätta gå till barnhälsovården (BVC) och barnmorska/mödrahälsovården (MVC) i Torvalla och att samarbetet med Östersunds kommun enligt konceptet familjecentral finns kvar.

I samma lokaler som familjecentralen kommer den psykosociala enheten också att vara kvar och ta emot besök precis som tidigare.

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen är regionens valfrihetssystem som innebär att alla när som helst kan byta hälsocentral. Vill man byta hälsocentral gör man det genom att logga in på 1177.se och använda tjänsten Välj/ändra hälsoval. Bytet slår igenom direkt och man kan aldrig bli nekad att lista sig på en hälsocentral. Man kan också byta hälsocentral genom att fylla i en valblankett som finns på alla hälsocentraler och på regionjh.se/hälsoval och skicka eller lämna den till den hälsocentral som man vill tillhöra.


Text & Foto: Anton Säwström

0 av 0 gillar detta