Foto på en glasad entre´dörr med texten Välkommen till Mini-MariaFörstora bilden

Ingången till Mini-Marias lokaler i Östersund

Unga med beroende får hjälp hos Mini-Maria

— Vår tydligaste vision är att unga personer i Jämtland Härjedalen ska få det stöd de önskar för att kunna leva ett självständigt liv med en god psykisk hälsa och ett liv utan droger. Det berättar Christine Gundt auktoriserad socionom och samordnare på den nystartade mottagningen Mini-Maria i centrala Östersund.

Mini-Maria är en öppen mottagning för ungdomar upp till 21 år som har frågor eller önskar stöd kring alkohol, droger eller spel om pengar. Även vårdnadshavare, annan anhörig eller kompis kan kontakta Mini-Maria om de känner oro för någon. Syftet med Mini-Maria är att vara lättillgängligt och att kunna ge stöd på olika nivåer vid riskbruk, missbruk, beroende samt psykisk ohälsa kopplat till detta. Mini-Maria ska jobba förebyggande, stöttande, rådgivande och behandlande. På Mini-Maria arbetar socionom, socialpedagog, sjuksköterska, läkare och psykolog.

App, hemsida och chatt – snabba vägar in

Det ska vara lätt att komma i kontakt med Mini-Maria för dem som vill ha hjälp.

— Vi hoppas att ungdomarna eller de unga vuxna själva ska kunna ta kontakt med oss eller tillsammans med föräldrar eller annan anhörig, när de vill ha hjälp eller har frågor, säger Christine Gundt och fortsätter;

— Vi har en digital app som går att ladda ner både via Google play och appstore och via vår hemsida minimariajh.se

Via appen kan ungdomarna ta kontakt för att få rådgivning, de finns även möjligheten att livechatta med behandlare utan att tala om vem man är.

När ungdomen bestämt sig för att den vill ha hjälp har den möjligheten att själva boka en tid för ett fysiskt eller digitalt besök på Mini-Marias huvudmottagning i Östersund eller på Mini-Marias filial i sin hemkommun. Kontakt med vårdnadshavare behöver ske när ungdomen är under 18 år.

Man kan även komma till Mini-Maria via bistånd från socialtjänsten i sin hemkommun, eller via ett ungdomskontrakt om man begått en brottslig handling.

Sekretess och anonymitet

Man kan vara anonym i kontakten med Mini-Maria via telefonen om man inte lämnar sina personuppgifter och väljer att ringa från dolt telefonnummer. I övrigt behöver du uppge vem du är men då personalen råder under sekretesslagen så kommer ingen, förutom vårdnadshavare om du är under 18 år, att känna till att du har kontakt med dem. Om det inte är så att du lämnat samtycke till annat.

Droger alkohol, psykisk ohälsa och spel om pengar

Det stöd som kommer att kunna erbjudas på Mini-Maria är kopplat till frågor om droger/alkohol/spel om pengar och psykisk ohälsa upp till primärnivå. Stor vikt kommer att ligga på ett förebyggande arbete där råd och stöd kommer att vara centralt, men det kommer även vara möjligt att genomgå behandling exempelvis för cannabismissbruk.

De olika stegen på ”behandlingsresan”

— Först önskar vi ha ett informationssamtal tillsammans med ungdomen och dess föräldrar där vi får möjlighet att berätta vad Mini-Maria är för något och vad ungdomen kan förvänta sig, berättar Christine Gundt och fortsätter;

— Om ungdomen bestämmer sig för en fortsatt kontakt så får den skriva under ett samtycke som egentligen innebär att vi som arbetar på Mini-Maria får utbyta information med varandra. Detta behövs då vi är två huvudmän som det råder sekretess mellan om inte samtycke givits.

Under den första tiden på cirka 3 – 4 veckor görs en så kallad BAS, Bedömning Av Situationen. Detta för att personalen ska får en större förståelse för aktuell situation, och vilken typ av insats som kan vara aktuell för ungdom och nätverket.

I kartläggningen går man igenom sju olika livsområden; Boende och försörjning, Sysselsättning, Alkohol, droger och tobak, Kriminalitet, Utsatt för våld, Familj och relationer, Fysisk hälsa samt Psykisk hälsa. Utöver det tillkommer ett hälsosamtal och drogscreening. När BAS är avslutad sker en återkoppling av kartläggning och en behandlingsplan läggs upp tillsammans.

Intresserad nyfiken och tillgänglig förälder

Ett viktigt ansvar man har som förälder är att vara intresserad och nyfiken på sin ungdom och finnas tillgänglig. I puberteten är det vanligt att många ungdomar börjar dra sig undan lite mer, hålla information borta från sina föräldrar och börja byta ut sociala kontakter i högre utsträckning. Det här kan till exempel ske i samband med skolbyten eller att ungdomens handlingsutrymme ökar utifrån mer frihet och möjlighet att ta sig i väg geografiskt på egen hand.

— I ett förebyggande arbete som förälder behöver du hitta olika sätt att ändå fortsätta visa kärlek och intresse, även om du kanske inte får något tillbaka omedelbart, utan den bekräftelsen kommer troligtvis långt senare när ungdomen blivit äldre, konstaterar Christine Gundt.

Vissa specifika signaler som man som förälder behöver vara särskilt uppmärksam på är till exempel nya vänner. Ett tips där är att ta reda på så mycket information som möjligt kring dessa; skolgång, föräldrar, fritidsintressen, erfarenhet av droger/alkohol med mera. På så sätt kan du hjälpa din ungdom i sina sociala relationer.

— Om din ungdom börjar uppvisa olika beteendeförändringar som till exempel humörsvängningar, olika slags skolproblematik som frånvaro, lögner och sömnproblem så kan du som förälder behöva stanna upp lite extra, understryker Christine Gundt.

Samverkan och skyddsnätverk

Personalen på det nyöppnade Mini-Maria i Östersund hoppas att en integrerad mottagning ska möjliggöra att ungdomar får det stöd de behöver så snabbt som möjligt och att även föräldrar kan få råd och vägledning i hur de ska hantera sin ungdoms problematik.

Visionen är även att hitta fungerande samverkansformer med övriga aktörer som kommer i kontakt med målgruppen, för att tillsammans kunna fungera som ett skyddsnätverk tillsammans med ungdom och dennes anhöriga.

Just nu öppnas alltså en huvudmottagning i Östersund, men efter sommaren kommer en filial i varje kommun i länet att bemannas.

Länk till Mini-Marias hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Intervju & Foto: Lena Manneby

2 av 2 gillar detta