två personer står bredvid varandraFörstora bilden

Carina Frykman och Åsa Mattsson jobbar med att informera vårdpersonal om att och hur de kan ställa frågan till sina patienter om de är utsatta för våld i hemmet. Foto: Sara Rönnberg

Våga fråga om någon är utsatt för våld

Hälso- och sjukvården har det livsviktiga uppdraget att hitta personer utsatta för våld i nära relationer. Att våga ställa frågan om våldsutsatthet till sina patienter kan vara skillnaden mellan liv och död.

– Jag minns att jag för femton år sedan i mitt jobb som barnmorska tänkte: ”Varför vill någon slå en person som är gravid?”. Nu vet man att just det kan vara något som triggar igång våldet, säger Carina Frykman.

Carina Frykman kombinerar sitt jobb som barnmorska med uppdraget som samordnare mot våld i nära relationer på halvtid. Uppdraget delar hon med Åsa Mattsson, fysioterapeut i Offerdal, som också arbetar som samordnare på halvtid. Samordnartjänsten finansieras av regeringspengar som delats ut till Socialstyrelsen och alla länsstyrelser. Därifrån har Region Jämtland Härjedalen fått bidrag.

Utmaningar i samband med journal på nätet

Tillsammans åker Carina Frykman och Åsa Mattsson runt och besöker verksamheter i hela regionen för att påminna dem om att alltid ställa den viktiga frågan till personer de möter i vården – är du utsatt för våld i en nära relation?

– De som är det säger inte själva att de blivit slagna – det finns inte på kartan. Så personalen måste fråga, säger Carina Frykman.

Hon fortsätter förklara att de också försöker se till att alla som träffar patienter som svarar ja på frågan vet var någonstans de ska skriva in det i journalsystemet. I samband med att journal på nätet infördes för snart två år sedan, och patienter fick möjlighet att kunna läsa sin journal hemifrån, har det blivit otroligt viktigt att information om våld i hemmet skrivs in i rätt del i journalsystemet Cosmic, i den så kallade vålds- och orosmallen, där informationen inte syns utanför vården.

– En kvinna kan till exempel tvingas av sin man att öppna sin journal i datorn hemma och kan han då läsa där vad hon sagt till sjukvårdspersonalen… Skriver man inte in det rätt kan det få katastrofala konsekvenser, säger Carina Frykman.

en pärm med illustrationer där någon utsätts för våld eller trakasserierFörstora bilden

För den som har svårt att uttrycka sig med ord finns hjälpmedel som vårdpersonalen kan använda när de fråga patienten om våld i nära relationer. Foto: Sara Rönnberg

Våld kan ligga bakom vanliga sjukskrivningsärenden

Bakom arbetet med att ställa frågan finns ett beslut taget av regeringen – att de som har patientkontakt inom fyra områden måste ställa frågan på rutin. Det gäller för barn- och ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatrin, mödrahälsovården och i alla sjukskrivningsärenden, både i primärvården och på sjukhuset.

– Utmattning, sömnsvårigheter, depression – alla dem kan det ligga våld bakom, förklarar Carina och fortsätter:

– Och även alkoholärenden. Det finns studier som visar att det är mycket stor risk att det ligger våld i hemmet bakom dem. Men man är ett alkoholärende tills någon undrar: Varför dricker du egentligen?

Ställer man även frågan till män?

– Ja, för visst blir även män utsatta för våld i nära relationer – då handlar det oftast om psykiskt våld. Men kvinnor utsätts för det grövsta och dödliga våldet. Nästa fråga framöver kan komma att bli ”har du utsatt någon för våld?”. Men nu måste vi fokusera på det som kostar sjukvården otroligt mycket pengar.

Ett annan del i Carina Frykmans och Åsa Mattssons arbete är att få chefer i verksamheterna att också fråga om våld i nära relationer – men att de ska ställa frågan till personalen.

– Är man själv våldsutsatt så ställer man inte frågan till någon annan. Var fjärde kvinna blir någon gång i sitt liv utsatt för våld i en nära relation – och det är många kvinnor som jobbar här, så det är bara att räkna på det, säger Carina Frykman.

Text & Foto: Sara Rönnberg

5 rutiner för personal i hälso- och sjukvården

  1. Hur du ställer frågan om våld i nära relation och hanterar svaret. Rutinen är på 13 sidor men Carina och Åsa har utformat en lathund på två sidor där det bland annat finns förslag på hur man kan ställa frågan, information om var man kan ringa och en linjal för att mäta storlek på skador eller blåmärken.
  2. Hur du gör en orosanmälan vid misstanke om att ett barn far illa.
  3. Hur du dokumenterar kring våldsutsatthet i Cosmic.
  4. Samverkansrutiner, hur regionen samverkar med till exempel polis och åklagarkammare.
  5. Våld i medarbetarens nära relationer. Denna punkt är ny och innebär bland annat att chefer ska ställa frågan i medarbetarsamtal.
1 av 1 gillar detta