Region Jämtland Härjedalens och Härjedalens kommuns logotyper

Vård i nära samverkan i Härjedalen – med sikte mot framtiden

Region Jämtland Härjedalen och Härjedalens kommun planerar en ny hälsocentral och ett nytt särskilt boende för äldre i gemensamma lokaler i Funäsdalen.

Välkommen till informationsträff
torsdag 8 november 18.00 på Fjällmuseet i Funäsdalen

Region Jämtland Härjedalen vill utveckla sina verksamheter så att medborgarna upplever att vården ges nära: Samordna primärvården och den specialiserade öppenvården med ambulansverksamheten och kommunernas vård- och omsorgsverksamheter. Det kan vara mobila verksamheter, digitala lösningar och effektivare samordning för att ge ökade möjligheter till vård i eller nära hemmet.

Deltagare från Region Jämtland Härjedalen

 • Christer Siwertsson, regionråd, (M)
 • Hans Svensson, regiondirektör
 • Maria Carlund, närvårdsområdeschef för Härjedalen
 • Christel Nord, enhetschef för ambulanssjukvården, område syd
 • Anna Granevärn, områdeschef för primärvården
 • Anita Secher, områdeschef för akutvården
 • Sören Rådsäter, byggprojektledare på fastighetsenheten

Deltagare från Härjedalens kommun

 • Anders Häggkvist, kommunalråd (C)
 • Margareta Mahmoud-Persson, ordförande i socialnämnden (KD)
 • Gunnel Gyllander, kommunchef
 • Anda Embretzen, socialchef 
 • Hans Heuser, vd för Härjegårdar fastighets AB
1 av 1 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se