Foto: Tore Østby, Rørosnytt.no

Vårdsamverkan med Norge skapar bättre flöden

Genom att erbjuda boende i Härjedalen möjligheten till vård på Röros sjukhus tar man vården närmare patienten samtidigt som man öppnar upp för fördjupat samarbete och möjligheter över nationsgränserna. Allt inom ramarna för den normala driften.

Idén om samarbete har funnits länge, och då särskilt med fokus på boende i västra Härjedalen som har långt att åka till Östersunds sjukhus. Beslutet har fattats av Regionstyrelsen och idag konkretiserades vårens och sommarens samtal i undertecknande av ett samarbetsavtal.

När detta nu blivit verklighet är det inte som ett projekt utan som ett löpande utvecklingsarbete som ska pågå i tre år och utvärderas, förändras och dokumenteras för att se om det går att få en framtida samverkan.

Samarbetet gäller i första hand listade i Funäsdalen, med Lossendammen som geografisk gräns i öster, som behöver remiss för vidare vård. När patienten remitteras till Norge hanteras det på samma sätt som inom Sverige. Remisserna skickas som regel till Röros Sjukhus som i sin tur kan göra bedömningen att patienten förflyttas till sjukhuset i Tynset. Direktremittering till Tynset kan ske om det gäller åtgärder som inte utförs i Röros.

När patienten är i Norge betraktas den som en norsk patient vilket innebär att det inte krävs några särskilda rutiner eller bedömningar. Om det skulle uppstå komplikationer som kräver annan kompetens än den som finns i Röros/Tynset gäller dessa sjukhus normala rutiner, vilket innebär att patienten transporteras till St. Olavs sjukhus i Trondheim.

Dokumentation sker enligt gällande rutiner i respektive land - COSMIC i Sverige och PAS/EPJ i Norge. Norsk journalinformation skickas som en utskrift till Funäsdalen som sedan scannar in den i COSMIC. Eventuella röntgenbilder skickas tillbaka på cd-skiva eller USB-minne.

För att snabbt kunna utvärdera och klargöra eventuella frågor som uppkommer under vägen finns en operativ ledningsgrupp som träffas minst var tredje månad. Gruppen består av representanter från Funäsdalens hälsocentral, Röros sjukhus och Tynset sjukhus. Beroende på vilka ärenden som ska hanteras kan gruppen kompletteras med nödvändig kompetens. Utöver detta finns en styrgrupp som träffas en gång per halvår inför att arbetet ska redovisas till den politiska ledningen i Region Jämtland Härjedalen, och till motsvarande i Norge vid behov.

Rørosnytt.no rapporterar med text och film här.

Text: Sara Nilsson

0 av 0 gillar detta