Viktig information angående hur Vårdförbundets blockad påverkar hälso- och sjukvården

Vårdförbundets varsel om övertids- och nyanställningsblockad har verkställts sedan torsdag 25 april klockan 16.00. Detta påverkar hur vård kan utföras i Jämtland Härjedalen.

Den 11 april skickade Vårdförbundet ut varsel om konfliktåtgärder till Sveriges alla regioner. Då det på eftermiddagen 25 april inte fanns någon lösning mellan parterna råder nu konflikt. Region Jämtland Härjedalen går här ut med information om att hälso- och sjukvården kan komma att påverkas och vad som gäller för dig som har inbokade tider.

Hur påverkas du som besökare?

Arbetet inom hälso- och sjukvårdens verksamheter kommer att pågå så normalt som möjligt. Vissa delar av verksamheten kan dock komma att påverkas, till exempel kan mottagningsbesök och/eller operationer bli senarelagda.

Region Jämtland Härjedalen kommer i de fall där planerad vård behöver skjutas upp att kontakta dig som har en inbokad tid. Det underlättar därför om du en tid innan ditt bokade besök är tillgänglig på telefon och bevakar de ställen där du brukar få information om besök. Om du inför ditt besök inte hör något från Region Jämtland Härjedalen kan du utgå från att besöket genomförs som planerat.

Vad händer i konflikten?

När Region Jämtland Härjedalen fick information om varslet påbörjades omgående ett arbete med att analysera vilka konsekvenser som en blockad kan få för hälso- och sjukvården i Jämtland Härjedalen. Utgångspunkten och prioriteringen i planeringen är att säkerställa säkerheten för patienterna. Det innebär att akut sjukvård måste fungera medan viss planerad sjukvård kan skjutas upp.

Vad handlar konflikten om?

Vårdförbundets konfliktåtgärder är ingen strejk utan handlar om övertids-, mertids- och nyanställningsblockad och arbetsgivaren kommer inte att kunna genomföra nyanställningar inom Vårdförbundets yrkesgrupper.

Förhandlingar sker nationellt mellan Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Vårdförbundet. Region Jämtland Härjedalen är alltså ingen egen part i konflikten.

Text: Thomas Jarnehill

0 av 0 gillar detta