Viktig information till dig som lämnat prov för covid-19 under vecka 46

Under v. 46 har Region Jämtland Härjedalen bytt leverantör av labb som analysera de covidprover som utförs i de så kallade provtagningsbussarna. Anledningen till bytet är att vi ska få högra kapacitet och kunna analysera fler prover.

Bytet av labb har fört med sig vissa problem vilket innebär att de som har lämnat prov i bussarna mellan den 9-13 november kan få vänta lite längre på sina svar. Alla med positiva svar kommer att bli kontaktade via telefon så snart som möjligt med de med negativa provsvar kan få vänta några dagar extra. Observera att det är viktigt att du inte går till jobb, skola eller börja träffa andra igen förrän du har fått provsvaret, så att du har fått bekräftat om du har covid-19 eller inte. Det är för att inte riskera att smitta andra under tiden som du väntar på ditt svar.

1 av 3 gillar detta