En kvinnlig sjuksköterska står utanför sin arbetsplats och tittar in i kameran. Solen skiner.Förstora bilden

Malin Holmström

- Vi måste våga gasa!

Malin Holmström, sjuksköterska och e-hälsosamordnare på Brunflo hälsocentral tvekar inte på orden.

- Vi måste våga gasa på nu kring utvecklingen av e-besök i vården. Vi kommer i framtiden inte att kunna ta hand om alla de patienter som söker vård på det traditionella och gamla sättet med fysiska besök, vårdpersonalen kommer inte att räcka till. Även om vi skulle få alla gymnasieungdomar i Sverige att genomföra sin utbildning på vård- och omsorgsprogrammet så skulle det inte räcka för att fylla alla luckor i bemanningen som finns idag.

Malin Holmström förklarar att man inte ska se e-besök som en ersättning för fysiska besök hos sin läkare, utan som ett komplement dit vi flyttar de patienter som lika gärna kan träffa vårdpersonal på ett annat sätt. Det kostar patienten lika mycket som ett fysiskt besök, och det ska vara exakt lika patientsäkert. Vi sparar på sjukresor, miljön och patienterna kan träffa läkare före eller efter kontorstid, vilket är mycket uppskattat.

Vad kostar det att inte gasa?

Malin Holmström ställer sig frågan vad det har kostat oss att låta nätläkarna köra på ostört. Har vi råd att inte satsa på e-besök? Hon talar om den så kallade undanträngningseffekten – något man kan undvika till stor del genom att utvidga antalet e-besök. De patienter som verkligen behöver träffa en doktor på plats, kan i större utsträckning göra det om andra patienter kan träffa sin läkare över videolänk. Hälso- och sjukvårdslagen säger också att den som är sjukast ska få vård först!

Hur funkar det?

Patientsäkerheten är skyddad genom att både läkare och patient loggar in med elektronisk legitimation. Läkaren har samma tillgång till patientjournalen från sin digitala arbetsplats, med samma säkerhetssystem som vid ett fysiskt möte. Systemen är testade genom pilotstudier och utvärderade. Patienten kan sitta hemma och känna sig trygg, vilket kanske gör att man kommer fram till kärnan av problemet fortare än om man träffats på hälsocentralen. Om läkaren dessutom sitter hemma och jobbar blir det blir ett möte utan störningsmoment. Ingen knackar på läkarens dörr för att fråga någonting, vilket annars ibland gör att man tappar tråden i samtalet med sin aktuella patient. Läkaren knyter även en relation till sina patienter i och med att man på Brunflo hälsocentral hittills haft en och samma läkare anställd som arbetat länge på detta sätt. Hon sitter på Öland, men har arbetat på Brunflo hälsocentral rent fysiskt tidigare. Så här behöver inte patienterna möta nya stafettläkare varje gång och måste inte repetera sin historia ideligen.

- Patienterna vill ju ha det här! Dom vill använda webbtidbok. Dom vill inte sitta i telefonkö och dom vill inte sitta i väntrummet. Dom vill leva sina liv! Kan vi då möta deras behov på ett mer flexibelt men organiserat sätt så ska vi absolut göra det också! Många patienter vill kunna träffa läkaren före eller efter jobbet, vilket vi kan erbjuda tack vare denna lösning. Vi har också haft patienter som genomfört sitt möte från sin arbetsplats, men de sparar tid då de slipper åka. Win- win för alla. Vi har redan tekniken, så det är egentligen bara att köra! Man ska inte vara rädd för det här, det finns riktlinjer för när man ska boka in patienter på det här sättet och när det passar bättre med ett personligt besök på hälsocentralen, konstaterar Malin Holmström.

En hälsocentral med framåtanda

Den framåtanda som genomsyrar Brunflo hälsocentral gjorde att Malin Holmström sökte sig dit för 2,5 år sedan. Här ville man jobba med e-hälsa vilket även Malin Holmström brinner för. Sagt och gjort, redan under dag 2 på nya jobbet fick hon göra en elektronisk kallelse via det system som man då använde sig av. Idag benämns det hela som e-besök och appen som personal och patienter har kontakt via heter Min hälsa. Då var det ett projekt, ”Läkare på nätet”, men idag ingår digitala vårdkontakter i hälsocentralens ordinarie verksamhet.

Sömnstörningar och psykisk ohälsa

När man skulle välja ut sina e-patienter tittade man på följande kriterier; man skulle inte behöva klämma och känna på patienten för att kunna ställa diagnos, det skulle vara god och säker vård, och barn uteslöts ur ett moraliskt perspektiv. Exempel på lämpliga patienter är dem med psykisk ohälsa, där man till exempel vill följa upp hur en medicinering fungerar. Patienter med sömnstörningar är ett annat exempel. Återbesök där patienten redan träffat en läkare fysiskt, blivit klämd och känd på. Remisshanteringar, svar på röntgen, andra provsvar och medicinutvärderingar. Egentligen alla utredningar där du inte behöver göra en fysisk status på patienten. Ett videobesök är utmärkt att boka in i de fall man tänkt ta besöket via telefonen. Det är mer än man kanske tror som faktiskt lämpar sig för videobesök. Undantag idag är bland annat hudproblematik, akuta buksmärtor eller problem där man redan från början vet att ett fysiskt möte mellan patient och doktor är ett måste för att kunna komma fram till nästa steg i utredningen. Dock sker det utveckling på teknikområdet hela tiden och inom andra verksamheter är e-hälsa ett måste för akutsjukvård.

Min hälsa-appen

Min hälsa är en app där Skype for business finns inbyggt i bakgrunden, vilket gör att patienter och läkare både kan se och höra varandra – ett videomöte helt enkelt. Appen har varit i bruk sedan i november ifjol, och på Brunflo hälsocentral är man idag uppe i över 200 besök där appen ersatt ett fysiskt besök på plats. Den utvärdering som gjordes efter det inledande pilotprojektet talar sitt tydliga språk. Patienterna tyckte att det var jätteskönt att slippa åka till sin hälsocentral. Att möta sin doktor hemma i lugn och trygg miljö gör att man kan tillgodogöra sig samtalet på ett helt annat sätt. Besöken är i regel en halvtimma långa, och inräknat i den tiden är även den rent administrativa del som ingår i varje patientbesök. Själva tekniken är självklart säker ur sekretessynpunkt. Läkaren jobbar i en regiondator och är uppkopplad mot citrixmiljön. Hen loggar in med sitt sithskort, och patienten loggar in från sitt håll med hjälp av mobilt bank-id. Det hela är så vattentätt som det kan bli idag.

Frigjort tider för nödvändiga fysiska besök

I och med läkare på nätet har Brunflo hälsocentral kunnat frigöra läkartider för de patienter som absolut behöver ha det fysiska mötet. Tidigare blandades dessa patienter upp med dom som kanske egentligen inte skulle behövt komma till hälsocentralen med sina problem. Om alla ska dela på samma läkare blir det en undanträngningseffekt som man nu till större del kan undvika i och med att man kan selektera bort de patienter som lika gärna kan träffa sin läkare via ett videomöte. Något som i sin tur också innebär en ökad kvalitet jämfört med en telefontid.

- Om du faktiskt ser den person du ska utvärdera är det bättre än att enbart utgå från en röst. Det är fortfarande lika fullt hos oss, men nu är vi mer tillgängliga för rätt patienter. Man kan säga att vi utför en slags triagering av våra patienter redan innan dom kommer hit, förklarar Malin Holmström och fortsätter;

- Digitalisering handlar inte primärt om teknik – det handlar om människor och om att vänja sig vid den teknik som finns. Det vi behöver göra är att mogna i tanken kring hur vi kan bredda det här. Redan idag arbetar hälsocentralens psykologer sedan länge med internet-KBT. Sjukgymnasterna hos oss är också intresserade av att börja använda sig av videomöten gentemot vissa patientgrupper. Även barnmorskorna funderar på att börja med e-besök när det gäller preventivmedelsrådgivning, vilket man redan gör i Stockholmsregionen. Sjuksköterskorna har pratat om e-besök gällande livsstilsuppföljning. Så det handlar faktiskt mycket om att mogna i tanken och sedan bredda.

På gång mot det digitala

Det största hindret på vägen tror Malin Holmström är att man samtidigt ska ”släcka alla bränder”, vilket inte är någon lätt kombination med att samtidigt försöka bredda och verksamhetsutveckla. För att lyckas behövs mer stöd från centralt håll. Men organisationen är helt klart på gång, i dagsläget har 30-talet mottagningar och hälsocentraler i länet anmält sitt intresse för att komma igång med Min hälsa-appen och e-besök.

Text & Foto: Lena Manneby

6 av 6 gillar detta