en man och en kvinna står i en korridorFörstora bilden

Pelle Håkansson, chef för FoU-enheten, Monica Persson, samordnare för Sjuksköterskans första år och Marie Andersson, ansvarig för mentorerna i programmet. Foto: Sara Rönnberg

Kliniskt introduktionsår ska stärka nya sjuksköterskor

Nyutexaminerade sjuksköterskor som börjar jobba i Region Jämtland Härjedalen ska blir tryggare i sitt yrke och sin kompetens. Nu görs en satsning på att stärka nya sjuksköterskor under det första arbetsåret.

– Det kan upplevas som en stor omställning att komma som nyutexaminerad sjuksköterska från skolan och landa i verkligheten med allt ansvar som det innebär, berättar Monica Persson.

Hon är själv sjuksköterska i grunden men jobbar nu på forsknings- och utbildningsenheten (FoU) där hon i dag bland annat har rollen som samordnare för satsningen som fått namnet Sjuksköterskans första år.

Det ettåriga programmet riktar sig till alla nyutexaminerade allmänsjuksköterskor som anställs på Östersunds sjukhus och innebär att de under sitt första arbetsår i regionen får regelbunden utbildning och coachning för att underlätta övergången från utbildning till jobb.

– De ska känna sig trygga och att det ska vara positivt att komma hit, säger Marie Andersson, verksamhetsutvecklare och ansvarig för utbildningen av mentorer i Sjuksköterskans första år.

Glapp mellan utbildning och verklighet

Bakgrunden till satsningen är bland annat att forskning från Karolinska institutet visar att det finns ett glapp mellan sjuksköterskeutbildningar och yrket. Enligt en omfattande studie kan sjuksköterskor under den första tiden i jobbet känna sig oförberedda och uppleva en hög arbetsbelastning, otillräcklighet och stress och att de har bristande möjlighet till vila och återhämtning.

Programmet är också en del i regionens mål att utvecklas som en hälsofrämjande och attraktiv arbetsgivare för att säkra kompetensförsörjningen både på kort och lång sikt.

– Regionen vill satsa på sjuksköterskorna och göra det bättre och lättare för dem. Nu får de ett utbildningsprogram och förhoppningsvis en bra start i arbetslivet, förklarar Pelle Håkansson, enhetschef för FoU-enheten.

Rent praktiskt går det till så att de sjuksköterskor som tar examen i januari och därefter får anställning börjar sitt kliniska introduktionsår i februari och håller på till december. De som tar examen i juni börjar i september och fortsätter till juni nästkommande år.

Under året får de dels en till två utbildningsdagar per månad, dels regelbundna träffar i mindre grupper tillsammans med en mentor.

Reflektera över yrkesrollen

Den första delen i utbildningen handlar om balans mellan arbete och fritid. Därefter avhandlas en mängd ämnen och områden, som färdighetsträning, teamarbete, sårbehandling och en djupdykning i sjuksköterskans roll och betydelse. Alla utbildningstillfällen leds av medarbetare i regionen.

Under mentorsträffarna ska gruppen tillsammans reflektera över sådant som rör yrkesrollen i stort.

Även de blivande mentorerna – alla sjuksköterskor från sjukhusets verksamheter – får utbildning inför programmets start i februari. Till att börja med ska cirka 15 mentorer utbildas för att kunna coacha de omkring 60 nyutexaminerade sjuksköterskor som årligen brukar anställas på sjukhuset.

– Förutom att mentorerna får utbildning kommer de också själva att regelbundet ha träffar med de andra mentorerna, säger Monica Persson och fortsätter:

– Det har varit en positiv respons från verksamheten till Sjuksköterskans första år. Många säger att det här behövs och är efterlängtat.

Text & Foto: Sara Rönnberg

1 av 1 gillar detta