Tre kvinnor står tätt ihop mot en brädväggFörstora bilden

Jessica Nääs, Lena Gimbring och Maria Höög

Ny roll för sjuksköterskor testas

Ledningssjuksköterska – det blir den nya titeln för några av Region Jämtland Härjedalens mest erfarna sjuksköterskor ute på sjukhusets vårdavdelningar och vid 1177 Vårdguiden. Testperioden sträcker sig över ett år, med officiell start i början av maj. Det hela rör sig om en ny karriärtjänst för sjuksköterskor med hög eller mycket hög kompetens och/eller specialistutbildning.

Syftet med rollen

Det här ska stärka patientsäkerheten och öka tryggheten i det professionella vårdarbetet för samtliga medarbetare på en avdelning. Det ska också bli ett stöd för nya sjuksköterskor och för undersköterskor, som kan få klinisk handledning i praktiska vårdmoment eller i rådgivningssituationer. Ledningssjuksköterskan ska även leda, prioritera och samordna det dagliga arbetet på sin respektive vårdavdelning. I tjänsten ingår också att följa upp och aktivt arbeta med verksamhetsnära förbättringsarbete. Rollen som mötesledare ingår också. Ledningssjuksköterskan kommer att finnas på avdelningen dagtid vardagar, och utför sitt jobb i nära samarbete med respektive enhetschef.

Fungera som en operativ ledare på plats

Det ska vara naturligt för sjuksköterskor och undersköterskor som är nya i arbetet att vända sig till sin ledningssjuksköterska för råd, stöd och handledning både när det gäller praktiska vårdmoment men även gällande mer komplexa- eller akuta situationer. Flera vårdavdelningar på sjukhuset har genomfört så kallade RAK-kartläggningar, Rätt Använd Kompetens, där bland annat ansvaret för olika arbetsuppgifter fördelats och beskrivits mellan de olika yrkesrollerna. Nya arbetsmetoder har också införts. Ett exempel på det är regelbundna så kallade ”titta-tillrundor” hos patienterna, och utförs i ett vårdpreventivt syfte. I ledningssjuksköterskans roll ingår att följa upp detta arbete på avdelningarna, genom att utföra olika kvalitetskontroller och planera, leda och utvärdera förbättringsåtgärder.

Höjd patientsäkerhet

Lisbet Gibson som är hälso-och sjukvårdsdirektör tror att ledningssjuksköterskorna får en viktig roll i att bevaka att arbetssätt och rutiner följs och utvecklas. Hon menar även att avdelningens ledarskap förstärks med en tydlig ledningsfunktion i det dagliga arbetet, något som påverkar patientsäkerheten på ett positivt sätt. Med på uppstartsmötet var bland annat ledningssjuksköterskorna Lena Gimbring och Maria Höög. Lena Gimbring som arbetar på barn- och ungdomsavdelningen 108 på Östersunds sjukhus sa så här om sina förväntningar på sin nya roll;

- Jag har hunnit jobba så här sedan i november ifjol, och tycker att det är ett jättebra sätt för våra nya sjuksköterskor att få stöd och råd från en erfaren sjuksköterska som jobbat länge. Själv tycker jag om att undervisa och att lära ut, plus att patientsäkerheten höjs i och med detta sätt att jobba. Jag ser det som ett jättebra uppdrag helt enkelt.

Lena Gimbring ser det hela som en karriärväg, som hon kanske inte annars hade fått.

- Jag hoppas förstås även att det blir en karriärväg i lönetrappan.

Även Maria Höög, som är specialistsjuksköterska vid kirurgenheten avdelning 213 har hunnit arbeta på det nya sättet ett tag;

- Jag tror att det här är en bra väg att kunna få behålla våra nya sjuksköterskor. Att jag i min roll kan ge dom trygghet och stötta upp där det behövs.

Maria Höög poängterar även att hon får en övergripande helhetssyn över hela avdelningen. Hon ser också detta som en karriärväg, eftersom det tidigare inte varit helt glasklart hur man som utbildad specialistsjuksköterska ska fungera i verksamheten, men det här gör allt litet tydligare.

- Det här känns väldigt kul, och som ett steg i rätt riktning att arbetsgivaren satsar på oss. Det känns jättebra! Konstaterar hon och fortsätter;

- Om vi ska få förbättringsarbeten att fungera på ett bra sätt tror jag att ledningssjuksköterskan har en viktig roll i att stötta i det arbetet, i och med att man är där varje dag på dagtid.

Huruvida ledningssjuksköterskorna även kommer att märka av det i sina lönekuvert är i skrivande stund inte klart.

Ger en trygghet och ett lugn

Jessica Nääs, verksamhetschef på infektion, ser mycket positivt på ledningssjuksköterskornas roll.

- Vi har jobbat så här sedan i januari, och det är ett jättebra sätt att höja patientsäkerheten och att förbättra arbetsmiljön för våra anställda. Det blir god kvalitet på det vi gör. Som chef är det omöjligt att vara så operativ som man skulle vilja vara, och då behövs verkligen den här befattningen på avdelningen. Det är ett lugn och en trygghet på avdelningen som inte funnits tidigare.

Jessica Nääs hoppas att alla chefer ska betänka att ledningssjuksköterskorna inte ska användas som frånvaroersättare, utan att det här är någonting som ska finnas utöver den ordinarie bemanningen för att stötta upp, arbeta med kvalitetsarbete och därmed höja patientsäkerheten.

Utbildningsprogram startar i höst

Det är 23 ledningssjuksköterskor som startar sin utbildning i höst. Dom kommer bland annat att få lära sig mer om patientsäkerhet, LEAN och ledarskap. Som grädde på moset kommer dom att ingå i ett gemensamt övergripande nätverk som ska stimulera till samverkan och samsyn och sprida goda exempel. Rollen har skapats genom en omfördelning av befintliga tjänster och uppdrag inom respektive avdelning, och finns idag på strokeavdelningen, hjärtenheten, infektionsavdelningen, barnavdelningen, neonatalavdelningen, kirurgen avd 211,213 och 413 samt på 1177 Vårdguiden.

Text & Foto: Lena Manneby

3 av 4 gillar detta