Pressinbjudan: Avslutningskonferens för projekt Öppen Arena: Har vi råd att inte ta tillvara på länets arbetskraftsreserver?

Projekt Öppen Arena vill att alla människor ska få rätten att vara saknad och behövd. Har vi råd att inte ta tillvara på länets arbetskraftsreserver –sett ur ekonomiskt perspektiv, individhänseende och även utifrån vår bristande kompetensförsörjning i länet?

Projekt Öppen Arena vill minska arbetslösheten hos utsatta grupper i Jämtlands län och
därmed även minska utanförskapet.

Vi välkomnar media att delta på avslutningskonferensen där vi summerar resultat från
projekt Öppen Arena.

Tid: Den 26 september kl. 8.30 - 16.15
Plats: Verket, Prästgatan 50

Ingen anmälan behövs.

Öppen Arena har inneburit en möjligt för människor att få rätten att bli saknad och behövd.
Genom ett coachande och inkluderande förhållningssätt har projektet försökt få människor
att ta tlllvara på sina egna resurser så att de vågar, vill och tror sig kunna ta steget ut på
arbetsmarknaden. Det handlar om att förenkla och förkorta vägen mot arbete. Projektet har samlat samverkade aktörer runt målgrupperna, som exempelvis Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen.

- Det är inte möjligt att man jobbar själv med de här frågorna, utan vi behöver en
samverkan och långsiktighet för att det ska fungera. Och vi har strävat efter att ha
en väg in och en samsyn. Jag tycker att vi har kommit en god bit väg, säger Bodil
Englund, Regional projektledare för Öppen Arena.

Vad handlar projekt Öppen Arena om?

Öppen Arena vill kunna bidra till att människor mellan 15 – 64 år får rätten att vara
saknad och behövd. Projektet ska vidareutveckla pågående insatser och arbeta fram
och pröva nya metoder och sätt att arbeta.

Med gemensamt förhållningssätt, bemötande och med ett gemensamt krafttag i ett
varierat, individuellt upplägg, ska Öppen Arena tillsammans med samverkansaktörer
som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, offentliga och privata arbetsgivare
samt andra aktörer nå de mål som är uppsatta.

Projektet ska alltså utifrån befintliga insatser i kommunerna och tillsammans med
andra aktörer, samordna och utveckla dem till ett mer ändamålsenligt och
gemensamt koncept byggt på individens behov av stöd för utveckling. Här behövs
sänkta inträdeströsklar och enklare jobb utifrån att behoven varierar stort mellan
individerna och mellan grupper med specifika problem och förutsättningar.

- Projektet har jobbat med att alla stegvis ska nå egen försörjning. Fem
kommuner ingår i projektet men på konferensen lyfter vi fram Ragunda
kommun. De har på ett bra sätt byggt in projektet i den löpande
verksamheten, menar Bodil Englund.

Vidare handlar konferensen om samhällsvinster och frågan tas upp om det är en
relevant målgrupp för kommuner att satsa på? Om inte, vem gör det? Programmet
sätter fokus på struktur och samverkan. Vilka möjligheter finns i den lilla
kommunen då de kan ha en annan direktkontakt med politiken. Diskussion kring
utanförskapet som en organisatorisk och övergripande samhällsfråga, inte bara
projektbaserat, bland annat pratar Solkraft om detta. WSP utvärderar projektet och
slutligen ingår en nspirations-föreläsning av Sonia Elvstål - när benet kapades
började mitt liv.

Fakta om projekt Öppen Arena

• Rekrytera in den grupp som står allra längst ifrån och som i dagsläget inte
har någon tydlig placering samt inte fungerar i insatser hos arbetsgivare eller
myndigheter.

• Projektperiod: 2017-04-01 - 2019-12-31 (avslutas operativt 30/9, 2019).

• Region Jämtland Härjedalen är projektägare, Socialfonden finansiär och de
fem deltagande kommunerna är: Strömsund, Bräcke, Krokom, Ragunda och
Östersund.

Program - avslutningskonferens för Öppen Arena Pdf, 116.8 kB.

För mer information

Kontakta Bodil Englund, regional projektledare Öppen Arena, mobil 070-618 82 02,
e-post: bodil.englund@regionjh.

Text: Maria Stenquist

0 av 0 gillar detta