En man står i kostym på en konstutställning

Carl-Johan Olsson curator av Nationalmuseum Jamtlis nya konstutställning

Från gryning till skymning

- Från gryning till skymning är en både konkret och bildlig titel. Det gryr verkligen, och dagsljuset släpps bokstavligen talat in i konsten. Särskilt tydligen blir det i landskapsmåleriet, berättar Carl-Johan Olsson intendent och curator av Nationalmuseum Jamtlis nya utställning.

- Den här utställningen innehåller material som egentligen skulle ha kunnat befinna sig i vårt magasin. Det säger någonting om Nationalmuseums styrka, när vi kan visa en fantastisk utställning som denna från nästan enbart magasinerade alster, konstaterar Magnus Olausson, chef för Nationalmuseums samlingar och fortsätter;

- Nationalmuseum är verkligen inte bara ett museum baserat i Stockholm, utan med filialer som denna får vi möjlighet att visa upp den konstskatt som tillhör hela svenska folket i andra delar av landet. Så det var av oerhörd vikt att NM Jamtli kom till!

Två konstverk på utställningen, en stor målning och en skulptur

Carl-Gustaf Hellqvist "Peder Sunnanväders och Mäster Knuts skymfliga intåg i Stockholm 1526." Olja på duk målad 1879. Frans Oscar Teodor Berg "Modellerande gosse" marmorskulptur från 1878

Nordic light

Det är en konstupplevelse av väldigt varierat slag i ett och samma rum. Från gryning till skymning – med en betoning på det sena 1800-talets konst.

Ett inventerande urval av totalt 250 verk destillerades ner till 150 av Carl-Johan Olsson. Tjugo av dem är nyförvärv dessutom. Blixtrande kvalité rakt igenom. Han har försökt vidga begreppet ”Nordic light” genom att plocka in helt nya namn. Utställningen handlar om de sista decennierna på 1800-talet, som var väldigt händelserika i nordisk konst. Många av de svenska målarna lämnade konstakademin i Sverige för att istället studera konst i Paris. Speciellt för de kvinnliga konstnärerna öppnade det sig större möjligheter i Frankrike än hemma. Väl på plats i Frankrike tog de särskilt intryck av den naturalistiska konsten, det vill säga den mer fotografiskt skarpt uttryckta, verklighetsnära och realistiska. Det sättet att måla låg nära det svenska historiemåleriet.

En tavelvägg

Ett urval ur utställningens exempel på gryningskonst

Konfirmander och hysteriker

Man rör sig motsols i utställningen, och får då uppleva just gryning följt av skymning. Målet för många av de svenska konstnärer som valde att studera vid mindre privata akademier hos den tidens berömda franska konstnärer var att antingen få ställa ut något av sina verk vid den årliga salongen eller vid världsutställningen i Paris. Här hänger exempelvis verk av Jenny Nyström och Ernst Josefsson. Populära motiv från den här tiden var att avmåla konfirmander och scener från en sjuksäng, till exempel tuberkulossjuka och hysteriker mitt i ett anfall.

Motiv på barn på en vägg

Elsa Backlund-Celsing "Kaffebordet dukas" olja på duk målad cirka 1916

Förnyad nationell konst

En helt ny utställning på Nationalmuseum Jamtli får symbolisera den nya tid som såg sin gryning på sent 1800-tal. Modern konst och franskt ljus klev fram och utmanade svunna tiders mörka historiemåleri. När många av de svenska konstnärerna återvände hem till Sverige tog de med sig ljuset och förvandlade det till ett landskapsmåleri i nordiskt skymningsljus, och därmed blev den nationella konsten förnyad.

Utställningen visas på Nationalmuseum Jamtli fram till den 19 april 2020.

En tredelad målning inramad på ett konstfullt sätt i guldram

Nils Kreuger "Vår i Halland" från 1767

Text & Foto: Lena Manneby

1 av 1 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se