Hur förverkligar vi den regionala kulturplanen?

Inbjudan till runda bords-samtal med professionella kulturskapare, dvs yrkesverksamma konstnärer och kulturarbetare inom olika kulturyttringar, och politiker.

Region Jämtland Härjedalen antog i höstas en Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2019-2022. Kulturplanen har tagits fram i samverkan med länets kommuner, kulturverksamheter och civilsamhälle. I kulturplanen finns mål, ambitioner och utvecklingsområden för den kommande fyraårsperioden och vi vill därför bjuda in till ett samtal om hur vi gemensamt kan förverkliga dessa. Kulturplanen finns att läsa här https://regionjh.se/kultur/kulturplanen. Inbjudan riktar sig till enskilda professionella kulturskapare och kulturpolitiker från region och kommun.

När: Torsdag 4 april 2019, kl 18.00-21.00
Var: Fredsalen, Storsjöteatern i Östersund

Anmälan senast 31 mars till jimmy.eriksson@regionjh.se, 063-14 67 03. Särskilda önskemål eller behov anges i anmälan. Anmälan är viktig då vi bjuder på kaffe och smörgås.

Evenemang på Facebook 

Agenda

Kulturplanen 2019-2022 – Vad vill regionen? Karin Thomasson, Regionala utvecklingsnämnden i Region Jämtland Härjedalen och ordförande i Kultur Z

Villkor för kulturskapare i Jämtland/Härjedalen. Anders Suneson, illustratör, konstnär och medlem i regionens kulturskaparsamråd 2012-2018

Dialog och samtal

Moderator: Karolina Nätterlund

Text: Jimmy Eriksson
Bild: "Vision"  © Kerstin Hedström / Bildupphovsrätt (2019)
Glasögonlinser, Spectrum-rum för ro och bön, Östersunds sjukhus.
Fotograf: Lennart Jonasson

0 av 0 gillar detta