Två personer står vid en räfflad vit vägg med boken Jämten 2020 i handen

Jimmy Anjevall och Ruth Eriksson

Jämten 2020 med fokus på klimatet

En författarline-up med såväl bredd som kvalité har tillsammans författat Jämten 2020. Och temat djupdyker i vår tids kanske viktigaste fråga – klimatet. I en tid av stigande medeltemperatur på vårt klot, översvämningar, bränder och vilda oväder går det nog inte att hitta ett mer passande tema för Jämten 2020.

Bland författarna märks tunga namn som till exempel miljöforskarna Andreas Gyllenhammar och Torbjörn Skytt.

- Kära människor och även kära djur, här i Jämtland har vi ändå relativ tur. Ty allt är icke nattsvart uppeldat kol, träden i skogen mycket utav den varan tål. Dom äter molekyler som ingen vill ha. Träden tycker allmänt – gud vad bra. För dem är vårt problem dess största lycka, om nu träd någonting kan tycka. Dom plockar fram denna CO2 ur atmosfären, och det samma gör blommorna och alla bären. Så, kan vi oss bara något besinna, och något av vår konsumtionsiver övervinna. Då kan våra vänner i skogen nog räcka till, för det är väl ändå det vi vill? Att även framtida internationella glin, ska få en värld så god och fin? Så flinkt skaldade Torbjörn Skytt under presskonferensen.

- Klimatfrågan blev mitt yrkesliv, konstaterar Andreas Gyllenhammar.

Jimmy Anjevall som arbetar på Region Jämtland Härjedalens Energikontor, ligger bakom två artiklar i boken. Det ena handlar om laddbara bilar i norrlandsregionen och i den andra får vi ta del av historien om Zolcell 1:1, en idag blomstrande solcellsförening.

- För sju år sedan fanns det nästan inga solcellsanläggningar häromkring. Idag finns det ganska många. Jättemånga bygger solcellsanläggningar, och ännu fler vill bygga. En fantastiskt rolig utveckling, konstaterar Jimmy Anjevall.

Ruth Eriksson som arbetat hela sitt yrkesliv med frågor kopplade till länets kollektivtrafik har bidragit med en artikel om kollektivtrafik i glesbygd – en viktig utmaning.

- Jag tror att vi kommer att få se stora teknikförändringar i framtiden. De självkörande fordonen finns redan, men kräver mycket mer utveckling innan de kan gå i fri trafik, berättar Ruth Eriksson.

Två personer står tätt ihop mot en vit vägg och ler mot kameran

Catarina Lundström och Ingela Fredell

Ett brett grepp tas på begreppet

Men som vanligt när det gäller Jämten tar man ett grundligt och framförallt brett grepp om ordet klimat, varpå även viktiga aspekter som det litterära klimatet och dito konstklimatet berörs. Det är Catarina Lundström, filosofie doktor i historia och litteraturutvecklare på Region Jämtland Härjedalen, som i sin artikel gör ett försök att ringa in just det litterära klimatet i länet. Om textilier i klimatförändringarnas tidevarv skriver Ingela Fredell, länshemslöjdskonsulent i textil. Hon slår fast att Ull är gull, och för henne personligen verkligen en livslång kärlek. Förutom detta hittar vi de traditionsenliga Konstpauserna insprängda i boken, samtliga författade av Görel Åsbo-Stephansson. Sammantaget nästan 200 matiga sidor text, vackert och tänkvärt illustrerat.

Text & Foto: Lena Manneby

3 av 3 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se