Jämtland Härjedalen – en av fyra regioner som får högst del av statens kulturbudget

Kulturrådets rapport visar bland annat på stora ökningar för bibliotek och muséer i statens kulturbudget 2017–2018.

Kulturrådet presenterar i sin senaste rapport "Statliga kulturutgifter i regionerna 2017-2018" hur statens kultursatsningar når regionerna. I rapporten framgår bland annat stora ökningar när det gäller verksamheter som bibliotek och museer.

– Jämtland Härjedalen får 683 kronor per invånare (2018), vilket placerar oss på en fjärdeplats där endast Gotland, Stockholm och Västernorrland har ett högre stöd per invånare. Den statliga satsningen på Nationalmuseum Jamtli är naturligtvis en bidragande orsak samt det faktum att Landsarkivet finns placerat i Östersund, säger Jimmy Eriksson, kultursamordnare inom Region Jämtland Härjedalen.

När det gäller stödet till Skapande skola så har det minskat något i länet.

– Trots det har vi näst flest andel elever i landet som tar del av Skapande skola-bidraget (84%), fortsätter Jimmy Eriksson.

Rapporten konstaterar också att det i stort sett är samma regioner som fått högst och lägst antal kronor per invånare sedan 2009 samt att Kultursamverkansmodellen har en stor betydelse för den regionala spridningen. Vissa regioner har relativt sett höga stöd räknat per invånare för att kompensera ett lågt invånarantal och därmed mindre möjligheter att finansiera ett kulturellt utbud som är jämförbart med det i större regioner.

Mer information

Läs rapporten Statliga kulturutgifter i regionerna 2017 - 2018. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Text: Maria Stenquist Foto: Eget foto, Region Jämtland Härjedalen. 

0 av 0 gillar detta