Kulturen vill ta plats i den regionala utvecklingsstrategin

Kulturen har genomfört ett projekt där vi samlat kunskap om kulturområdet i länet. Syftet har varit att stärka kulturens ställning i det pågående arbetet med revideringen av den Regionala Utvecklingsstrategin, den så kallade RUSen.

Projektet tillkom utifrån att kulturella perspektiv saknas i nuvarande strategi. Under hösten 2019 genomfördes 23 workshops i hela länet med kulturskapare, föreningar och allmänhet. Resultaten kan du läsa om i tre rapporter.

Slutrapporten: KRUS – Kulturens RUS projekt Pdf.

Bilaga 1: Orden, en sammanställning av 23 workshops Pdf.

Bilaga 2: KKN hjärta RUS, en rapport med fokus på de kulturella kreativa näringarna Pdf.

Resultaten visar att samstämmigheten om kulturens stora betydelse för regional utveckling är stor, oavsett målgrupp och workshop. Deltagarna säger "Vänd på perspektiven, i förhållande till nuvarande strategi där kulturen är osynlig". Kultur bör vara utgångspunkten och det behöver framgå att kulturen har ett egenvärde.

Projektet har finansierats av Region Jämtland Härjedalen inom ramen för utlysningen "Stärkt kapacitet för regionalt utvecklingsarbete". Både projektet och rapporten bygger på möten med människor, samtal om varför kultur är viktigt för regional utveckling och hur det bör synliggöras i den reviderade versionen av Jämtland Härjedalens regionala utvecklingsstrategi. Materialet kan dessutom ligga till grund för fortsatt kulturellt utvecklingsarbete.

0 av 0 gillar detta