Kulturting med kulturarv

Tillsammans med Region Västernorrland genomför vi årligen ett kulturting, en mötesplats för tjänstepersoner, politiker, kulturverksamheter och civilsamhälle. I år genomförs Kulturtinget den 10-11 oktober i Härnösand på temat Kulturarv.

Vi är glada att presentera ett ett program som omfattar olika perspektiv på kulturarv. Vi får besök av föreläsare från bland annat Mittuniversitetet, Härjedalens fjällmuseum, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Boverket, Länsstyrelsen och Västernorrlands museum. Dessutom ett samtal med kulturskapare om att skapa nytt med historien som grund samt en föreläsning om det samiska immateriella kulturarvet.

Moderator under konferensen är Cecilia Dahlbäck, sociolog och kulturhistoriker vid Mittuniversitetet. Hon arbetar även som projektledare inom kulturområdet och har tidigare bland annat skrivit om syföreningarnas historia. I sitt projekt Välfärdens kulturarv lyfter hon olika perspektiv på Sveriges utveckling till modern välfärdsstat.

Kulturting 2019 är ett samarbete mellan Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen Västernorrland, Härnösands kommun och Kommunförbundet Västernorrland.

Läs mer om programmet och anmälan på Kulturtingets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Text: Jimmy Eriksson

0 av 0 gillar detta