Nationella kulturmyndigheter kommer till Östersund

Vill du veta mer om vilka typer av statligt stöd som finns att söka för konst- och kultur? Den 28 oktober kan du träffa handläggare från flera kulturmyndigheter under Scenkonstdagarna på OSD/Folkets Hus i Östersund mellan 14.30 och 15.45.

Region Jämtland Härjedalen Kultur medverkar till detta i samarbete med Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Musikverket och Kulturbryggan samt tillsammans med Riksteatern.

Konstnärsnämnden fördelar stipendier och bidrag till yrkesverksamma konstnärer inom bild, form, dans, film, musik och teater. Konstnärsnämndens stipendie- och bidragsgivning riktar sig till dig som är enskild, frilansande konstnär. Bland annat finns arbetsstipendier, resebidrag och internationellt kulturutbyte samt flera möjligheter att söka till olika residens i både Sverige och världen.

Kulturrådet fördelar statliga medel till länen via kultursamverkansmodellen och direkt till fria grupper och organisationer genom projekt- eller verksamhetsbidrag. Professionella grupper och organisationer inom konst och kultur kan söka ekonomiskt stöd hos Kulturrådet. Bidragsområdena inkluderar dans, teater, musik, bildkonst, hantverk, litteratur, tidskrifter och nationella minoriteters kultur. Även arrangörer och plattformar kan söka stöd och det finns specifika turnébidrag.

Kulturbryggan fördelar enbart projektbidrag. Kulturbryggan ska vara ett alternativ och komplement till andra offentliga bidragsgivare och ska kunna ta såväl ekonomiska som konstnärliga risker för att främja nyskapande och svårförutsägbara uttryck inom hela kulturområdet.