Nominera pristagare till Mittnordiska Kulturpris

Mittnordenkommittén delar varje år ut två kulturpriser; ett pris till barn och unga och ett tematiskt pris. Priserna är på 30 000 kr vardera och delas ut under de Mittnordiska kulturdagarna i Östersund den 26-28 september 2018.

Tematiskt pris 2018

2018 är temat för de Mittnordiska kulturdagarna museum och kulturarv. Kulturpriset kan tilldelas privatpersoner, grupper, organisationer, föreningar, stiftelser eller andra konstellationer inom Mittnordenområdet som genom årets tema, museum och kulturarv, på ett innovativt och föredömligt sätt har bidragit till

1. utveckling av kulturarvspedagogiska metoder och modeller
2. inkludering av nya målgrupper
3. samt på annat sätt har bidragit till samhällsnytta och regional utveckling

Nominering görs senast 31 maj på nedanstående blankett

Nominering och riktlijer Tema (word) Word, 363 kB.

Barn och ungdomspris 2018

Priset kan tilldelas alla under 26 år i Mittnordenområdet, såväl privatpersoner, grupper och organisationer, som är aktiva inom kulturområdet. Priset är ett allmänt kulturpris, utan tematisk inriktning.

Nominering görs senast 5 juni på nedanstående blankett. (Observera den förlängda nomineringstiden.)

Nominering och riktlijer Barn och unga (word) Word, 359 kB.

För mer information, se www.mittnorden.net

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se