Nominera till Mittnordiska kulturpriser

Mittnordenkommittén delar årligen ut ett kulturpris som för 2019 är på temat publikarbete, och ett barn- och ungdomspris för framgångsrikt och föredömligt arbete inom kulturområdet.

Nomineringstiden är till och med 31 augusti 2019. Priserna är på 30 000 kr vardera och delas ut under de Mittnordiska kulturdagarna i Jakobstad 20-22 november 2019.

Mer information och nomineringsblankett, se Mittnordens hemsida

Text: Jimmy Eriksson

0 av 0 gillar detta