Om läsfrämjande arbete i Jämtland på Bokmässan i Göteborg

På torsdag startar Bokmässan i Göteborg. Regionens biblioteksverksamhet finns på plats, bland annat med programpunkten Bokstart i glesbygd – att göra skillnad för ”alla”.

Region Jämtland Härjedalen är pilot för Kulturrådets nationella läsfrämjande satsning Bokstart, som vänder sig till små barn och deras föräldrar. Syftet är att i ett tidigt skede stimulera till språkutveckling, och att stötta föräldrar och andra vuxna i barns närhet i deras roll för barnets språk- och läsutveckling.

På Bokmässan i Göteborg medverkar bibliotekspersonal från folkbiblioteken i Krokom, Åre och Bräcke, för att dela med sig av erfarenheter kring projektet Bokstart och de utmaningar som finns med att jobba läsfrämjande i glesbygdskommuner.

Gemensam Norrlandsmonter

Under Bokmässan tar regionens biblioteksverksamhet plats i den gemensamma Norrlandsmontern, som för andra året i rad delas av de fyra Norrlandslänen Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen. Under rubriken Litteratur och bibliotek från Norr sprids information om författare och bibliotekssatsningar i våra respektive regioner.

Förutom att lyfta bokstartsprojektet har Region Jämtland Härjedalen bjudit in författarna Elin Olofsson, Daniel Edfeldt och Solveig Vidarsdotter.

Bokmässan pågår 28 september–1 oktober
Hela programmet från Norrlandsmontern (pdf) Pdf, 400.3 kB.

Följ oss i sociala medie direkt från mässan
Biblioteksverksamheten på Facebook

 

Text: Nina Fridell

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se