Ovikenmusik får Mittnordiskt kulturpris

Föreningen Ovikenmusik tilldelas 2019 års Mittnordiska kulturpris på temat publikutveckling. Priset på 30 000 SEK delas ut av Mittnordenkommittén under de Mittnordiska kulturdagarna i Jakobstad 20-22 november.  

Föreningen Ovikenmusik bildades 1993 och har sedan dess oförtrutet arbetat med att sprida kultur av hög kvalitet till en bred publik i Jämtlands län. Ovikenveckan är föreningens stora arrangemang som vartannat år erbjuder musik av nationell och internationell klass. I år gästades festivalen bland annat av den fransk-amerikanske violinisten Gilles Apap som spelade tillsammans med Ovikens kammarorkester. Ovikenveckan drivs helt och hållet av ideella krafter i bred samverkan mellan flera lokala arrangörer och man använder olika scener, kyrkor, bygdegårdar, bryggor och andra miljöer för arrangemangen. Man lyckas därför på ett helt unikt sätt kombinera närhet och tillgänglighet med kultur av högsta kvalitet.

Mittnordenkommittén är en av Nordiska Ministerrådets regionalpolitiska samarbete över gränserna i Norden. Medlemmar är Region Jämtland Härjedalen, Tröndelags fylkeskommune, Region Västernorrland och Österbottens förbund. Målsättningen är att utveckla det gränsregionala samarbetet i Norden. I koppling till Mittnordenkommittén finns en kulturarbetsgrupp som varje år sedan 1984 delar ut kulturpriser och bidrar till gemensamma samarbeten och kulturella mötesplatser i Mittnorden. De Mittnordiska Kulturdagarna genomförs i år den 20-22 november i Jakobstad, Österbotten, Finland och har temat publikutveckling.

Om Mittnordenkommittén https://mittnorden.org/

Om Ovikenveckan http://www.ovikenveckan.se/

0 av 0 gillar detta