Residensprogram inom folk- och världsmusik

Estrad Norr startar residensprogram inom genren folk- och världsmusik. En frilansgrupp per halvår ska ges möjlighet att vistas i Jämtland för att arbeta fram ett konsertprogram av hög kvalitet. Gruppen får sedan genomföra en turné om minst två veckor i Jämtland Härjedalen samt övriga Norrlandslän.

Den första ansökningsperioden öppnar i januari 2018. Estrad Norr tar då emot ansökningar för de tre första vistelseperioderna: hösten 2018, våren 2019 samt hösten 2019.

Målet med residenset är att utveckla en samarbetsform mellan frilansande musiker och institutionen Estrad Norr. Förutom den konstnärliga potentialen i en koncentrerad arbetsperiod vill Estrad Norr ge fritt verksamma musiker en möjlighet att komma i kontakt med vår region. Genom valet av folk- och världsmusik som utgångspunkt och genre kan turnéerna komplettera Norrlandslänens utbud i stort.

Tillsammans med en rådgivande referensgrupp kommer Estrad Norr att besluta om vilka grupper som ska erbjudas en plats i residensprogrammet.

Text: Nina Fridell

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se