Ann-Marie Johansson (s). Regionstyrelsens ordförande. Foto: Lena Manneby

Ann-Marie Johansson (s). Regionstyrelsens ordförande. Foto: Lena Manneby

Efter styrelsen - Utmaningar och glädjeämnen

Vad har Östersund, Lund och Stockholm gemensamt? Jo, där finns landets tre professorer i palliativ medicin. Jätteroligt tyckte regionstyrelsen och uppvaktade Bertil Axelsson, professor sedan 1 januari, med blommor.

Professor Bertil Axelsson berättade för regionstyrelsen om sin forskning som i tre olika spår syftar till att förbättra vården i livets slutskede för patienter med obotliga sjukdomar. Bertil Axelsson har varit verksam läkare i sjukvården i länet sedan sin allmäntjänstgöring (AT) och var den som på 90-talet startade upp Storsjögläntans verksamhet. Bertil bidrar på flera sätt till den akademiska miljön i Region Jämtland Härjedalen och är också övergripande studierektor för våra läkare under specialisttjänstgöring (ST).

Länsstyrelsen och regionen har tillsammans lämnat en rapport om status för prioriteringar och mål i den regionala utvecklingsstrategin (RUS). En intressant rapport som visar på utmaningar men också möjligheter och som är ett bra planeringsunderlag för Länsstyrelsen, de politiska partierna och tjänstemannaledningar i länets kommuner och regionen. Rapporten går att ladda ner från regionens hemsida.

En rejäl utmaning är också ekonomin i regionen. Det ekonomiska bokslutet för 2016 är klart och det visar på ett förbättrat resultat jämfört med 2015 och för första gången på många år minskar underskottet. Det är glädjande även om underskottet fortfarande är väldigt stort, minus 193 miljoner kronor. Ledning och övriga medarbetare har verkligen gjort stortag under 2016 och lyckats minska kostnader med 90 miljoner kronor. Att inte underskottet minskar lika mycket beror på andra kostnader som ökat, där nyttjandet av bemanningsföretag är den största posten. Det gäller alltså att hålla i och fortsätta arbetet med att jobba smartare och använda våra resurser på allra bästa sätt, där vår personal är den största och viktigaste resursen vi har. Långsiktigt och metodiskt ska vi ställa om sjukvården till en av de effektivaste och bästa i landet. Det går om vi hjälps åt!


Ann-Marie Johansson (S), Regionstyrelsens ordförande

0 av 2 gillar detta