en blond kvinna med hårfläta och mörkblå vårdkläder står framför, och håller handen på en äldre kvinna som sitter på en bädd i ett undersökningsrumFörstora bilden

Arkivfoto: Mostphotos

Lönesatsning för att minska beroendet av bemanningsföretag

Den politiska majoriteten i regionen har beslutat att göra ytterligare lönesatsningar för sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

Den extra lönesatsningen är på 10 miljoner kronor och är en av flera delar i det pågående arbetet med att Region Jämtland Härjedalen ska bli oberoende av bemanningsföretag. I det arbetet återfinns flera andra åtgärder - exempelvis att skapa attraktiva arbetstidsmodeller med mer tid för återhämtning, erbjuda betald vidareutbildning för fler medarbetare, studiemedel och tydliga karriärvägar.

– Utöver det vill vi nu alltså tillskjuta 10 miljoner kronor vilket gör att den totala lönesatsningen för de här yrkesgrupperna blir 33 miljoner kronor, säger regionstyrelsens ordförande Ann-Marie Johansson (S).

Löneöversynen för 2017 ligger generellt på 1,8 % för medarbetare inom Region Jämtland Härjedalen. Ovanpå detta har detta år 2 % tillförts just sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Dessa 3,8 % ska fördelas bland samtliga medarbetare i de berörda yrkesgrupperna.

Som en ytterligare satsning beslutas nu alltså om 10 miljoner kronor för vissa medarbetare, vilket motsvarar 1,6 %.

– Den här extra satsningen på 10 miljoner är öronmärkt och ska i första hand gå till berörda medarbetare i dygnet-runt-verksamhet och till specialistutbildade sjuksköterskor. Det ska löna sig att vidareutbilda sig och det ska löna sig att vara en trogen medarbetare, säger Christer Siwertsson, regionråd (M).

Det blir hälso- och sjukvårdsdirektör Lisbet Gibson som beslutar vem som får ta del av de extra 10 miljonerna och det finns ingen garanti för utfall, varken för område, enhet eller individ.

– Det viktiga är att vi satsar på våra egna medarbetare. Dessa 10 miljoner hade med största sannolikhet gått till bemanningsföretag om vi inte valt att istället satsa dem på egna trogna medarbetare med hög kompetens, säger Bengt Bergqvist (S) som är ordförande i personalpolitiska utskottet, och fortsätter:

– Det går naturligtvis inte att säga vad enskilda medarbetare får i löneökning. Men gör man ett bra jobb och ingår i gruppen som kan ta del av de 10 miljonerna kan det handla om en löneökning på över 2000 kronor i månaden för enskilda personer.

Den generella löneökningen gäller från 1 april.

För de medarbetare som får ta del av den extra satsningen på 10 miljoner kronor gäller just den delen av lönen från 1 oktober 2017.

Text: Gun Råberg-Kjellerstrand

0 av 5 gillar detta