Förstora bilden

Tidslinje för processen efter valet. Klicka för större bild.

Efter regionvalet – vad händer nu?

Söndag 11 september var det val i Sverige. Då hade alla länsinvånare med rösträtt möjlighet att påverka genom att välja vilka politiska partier och politiker som ska styra regionen den kommande mandatperioden.

Region Jämtland Härjedalen är en demokratiskt styrd organisation och styrs av regionfullmäktige som är regionens högsta beslutande organ. Utifrån antalet röster varje parti får i regionvalet avgörs hur många mandat/ledamöter de slutligen får i regionfullmäktige.

Valresultatet efter den 11 september är ännu inte helt fastställt. Utifrån den preliminära mandatfördelning har dock inget parti fått ensam majoritet i fullmäktige, 28 mandat eller fler, vilket innebär att partierna nu behöver förhandla sinsemellan och försöka komma överens om vilka som kan samarbeta och bilda en majoritet ihop och vilka som bildar en opposition.

Den 11–12 oktober samlas regionfullmäktige till ett sista sammanträde i nuvarande konstellation. De nyvalda ledamöterna samlas vid fullmäktigemöte den 15 november och utser då ett nytt presidium, det vill säga de som planerar, leder och ansvarar för fullmäktiges sammanträden.

Senast i slutet på november bör partierna vara klara med förhandlingarna. Den 7 december ska regionfullmäktige besluta om ordförande och ledamöter till ny regionstyrelse och nämnder efter förslag från valberedningen. Dessa tillträder den 1 januari 2023.

Mer information om valresultatet i riksdag, region och kommun finns hos Valmyndigheten, www.val.se.

Text: Sara Nilsson

0 av 0 gillar detta