halvkroppsbild på en kvinna

Låt internationella kvinnodagen lyfta jämställdhetsfrågorna

Region Jämtland Härjedalen lyfter arbetet med allas lika värde på många olika sätt i vardagen. Den 8 mars släpps en webbutbildning i jämställdhet publikt och regionfullmäktiges ordförande Thomas Andersson uppmanar till ett experiment med hashtaggen #bytplatsförendag.

Under två års tid har projektet ”Jämställd regional tillväxt” drivits av regionala utvecklingsförvaltningen i Region Jämtland Härjedalen. Flertalet samverkande projekt under perioden lyfte jämställdhetsfrågor på flera håll och arbetet avslutades sista december 2018. Med en nyskriven handlingsplan för 2019 är Elin Nirjens, enhetschef på område välfärd, klimat och kompetens, redo att omsätta projektet i det dagliga praktiska arbetet.

– Vi jobbar ju på uppdrag från kommunerna men även från nationellt hall. Jämställd regional tillväxt syftar till att förbättra vårt eget arbete men även att ställa krav på de bolag som Region Jämtland Härjedalen är delägare i, projekt vi är inblandade i eller de projekt vi fördelar medel till, säger Elin Nirjens.

halvfigursbild på en kvinnaFörstora bilden

Elin Nirjens, enhetschet för område välfärd, klimat och kompetens. Foto: Håkan Wike

Frågorna får en naturlig del i vardagen

Även om projektet har resulterat i dokument, mallar, checklistor och rutiner som nu ska in i verksamheten har hela processen under projekttiden lyft frågorna kring allas lika värde även internt. Medvetandegraden inom regional utveckling har ökat och med det breddas också möjligheterna för att frågorna kring diskriminering, och jämställdhet får en naturlig del i vardagen – på alla nivåer i verksamheten.

– Vi har verkligen fått tänka till på hur vi möter varandra i vardagen. Den webbutbildning som precis blev klar är obligatorisk och ska genomföras av alla medarbetare på regional utveckling. Den 8 mars släpper vi den även publik för alla att ta del av om man vill Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det är ett bestående arbete som finns där som hjälp även när projektet är slut, säger Elin Nirjens.

porträtt på en manFörstora bilden

Krister Eriksson, personaldirektör i Region Jämtland Härjedalen. Foto: Sara Rönnberg

"Vi genomsyras av hur samhället ser ut"

Krister Eriksson, personaldirektör i Region Jämtland Härjedalen, talar även han om vikten av att förankra och sjösätta jämställdhetsarbetet i alla led. En viktig framgångsfaktor för att det ska genomföras är att alla – från styrelser till medarbetare – har insikt om jämställdhetsfrågornas betydelse för verksamheten och lyfter upp dem på agendan.

– Det är en likabehandlingsfråga lika mycket som en jämställdhetsfråga. För oss i regionen handlar det mycket om att vi ska ha en jämställd kompetensförsörjning. Vi genomsyras av hur samhället ser ut i stort och då har vi ju förstås lättare att möta alla om det finns en bredare kompetens på alla platser i organisationen, säger Krister Eriksson och fortsätter:

– Jämställdhet är inte bara rättvisa. Det är också viktigt när det gäller mångfald som del av verksamhetsutvecklingen och det uppnår vi genom ett systematiskt och strukturerat arbete utanpå den värdegrund vi jobbar efter. Det behöver finnas ett processtänk hos chefer och medarbetare hur vi jobbar med jämställdhet och likabehandling.

Krister Eriksson tycker att vi kommit långt i frågan när det gäller medvetenheten, men det måste också genomföras i konkreta handlingar. Ett arbete som börjar i styrelserummen, hos chefer och enhetschefer, för att det också ska genomsyra resten av verksamheten. Men även om medvetenhet ökar och ämnet lyfts på agendan måste styrdokument kopplas till medvetna handlingar för att göra konkret skillnad.

– En speciell dag, som internationella kvinnodagen, lyfter frågan den och dagarna kring den dagen. Det blir en påminnelse – en marknadsföring – att vi måste jobba med frågorna alla andra dagar också, menar Krister Eriksson.

porträtt på en man i glasögon, han har en rosa mössa på huvudet på vilken det står "feminism för allas lika värde" Förstora bilden

Thomas Andersson (C), regionfullmäktiges ordförande. Foto: Håkan Wike

Vardagshandlingar gör skillnad

Thomas Andersson, ordförande i regionfullmäktige och Centerpolitiker, lyfter gärna de konkreta och individuella handlingarna i vardagen som extra viktiga.

– Vi måste se till att alla får ett mer jämställt liv hemma i hushållen om vi ska genomföra någon större förändring i samhället. Det börjar i hemmen genom att exempelvis dela på hushållssysslorna för att ge kvinnor och män samma möjligheter till karriär, jobb och fritid. Inom Centerpartiet är vi ju mycket för frihet, att välja och bestämma själv över sitt liv, men i det ligger också ett ansvar för att kunna garantera den friheten för alla – genom sina val. Det är en i grunden demokratisk fråga.

Thomas Andersson tycker att politiker kan jobba mer för att stimulera arbetsmiljöer där alla kan vara med – på sina villkor.

– Det ska vara arbetsmiljöer som premierar kvinnor att satsa på karriär och män att vara hemma med sina barn. Finns det underliggande strukturer i samhället eller på arbetsplatsen som motarbetar de valen så är det mycket svårare för individen att ta steg i de riktningarna, menar Thomas Andersson.

Dela med dig under #bytplatsförendag

Jämställdhet och jämlikhet är ett ”arbete” som börjar tidigt i livet menar Thomas Andersson:

– Det handlar till en början om hur vi möter barn och föräldrar och inom regionen har vi ju tidig kontakt med alla medborgare, redan innan en ny människa är född till och med. Därför är det viktig att det är jämställt, eller medmänskligt skulle man också kunna uttrycka det som, även här. Det måste alltid finnas ett öppet samtal om manligt och kvinnligt i ett samhälle där vi inte måste vara stereotyper.

Thomas Andersson funderar en liten stund och avslutar med en uppmaning:

– Använd internationella kvinnodagen 8 mars till ett experiment där hemma. Byt plats med varandra: lev er partners – eller kollegas – liv rent praktiskt så får ni kanske en ny bild av tillvaron som fortsättningsvis och förhoppningsvis gör skillnad. #bytplatsförendag är väl en lämplig hashtagg, det kan nog bli många intressanta inlägg.

Text & film: Håkan Wike Foto: Håkan Wike, Sara Rönnberg

Så arbetar regional utveckling med "Jämställd regional tillväxt"

Gör webbutbildningen om jämställdhet du också

Även du som inte är anställd i regionen kan göra utbildningen om jämställdhet och jämlikhet som tagits fram i projektet "Jämställd regional tillväxt" genom att följa denna länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

3 av 3 gillar detta