130 miljoner i EU-medel till Jämtland och Västernorrland

Strukturfondspartnerskapet i Mellersta Norrland har tagit beslut om prioriterad finansiering av 130 miljoner kronor som når projekt i Jämtlands och Västernorrlands län.

- Helt tydligt finns det många bra idéer i vår del av landet på projekt som kan lyfta och utveckla företagande och forskning. EU:s pengar är enormt viktiga för vår utveckling. Och med de nära 1,4 miljarderna som vi har att hantera under EU:s budgetperiod gör det stor skillnad. Inte minst kring infrastruktur och innovationer säger Robert Uitto, ordförande i Strukturfondspartnerskapet.

Strukturfondspartnerskapet i Mellersta Norrland höll den 26:e juni sitt besluts- och prioriteringsmöte av EU-pengar i Ånge.

Beslut om prioritering av området Biokemi

- Det glädjer mig att vi har beslutat om prioritering av Rise Processums projekt som ytterligare stärker vårt område kring Bioekonomi. Dessvärre satte de ekonomiska ramarna denna gång stopp för ett större antal lovande projekt, men vi ser fram emot att projekt kommer tillbaka i nästa utlysningsomgång, säger Sara Nylund vice ordförande i Strukturfondspartnerskapet.

Prioritering av fortsatt bredbandsutbyggnad

- För Jämtlands läns del måste jag nämna de över 31 miljonerna som idag prioriterats fram för fortsatt Bredbandsutbyggnad. Med de stora avstånd vi har i länet är EU-pengarna oerhört viktiga för fortsatt bredbandstillgänglighet. Och det är något vi framåt måste slåss för i den kommande EU-budgeten, avslutar Robert Uitto.

Om Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland
Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland omfattar Jämtlands och Västernorrlands län och ansvarar för att prioritera bland godkända ansökningar till EU:s regionalfondsprogram och det nationella socialfondsprogrammet. Dess ordförande utses av regeringen och ordföranden utser i sin tur ledamöter. Syftet med medlen i projekten är att utveckla regionerna och stötta människor in i studier och arbete.

Mer information

Ordförande i Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland, Robert Uitto, mobiltelefon:070 – 962 73 64, e-post: robert.uitto@regionjh.se

Sara Nylund, vice ordförande i Strukturfondspartnerskapet, mobiltelefon: 070 – 190 38 90

Text: Maria Stenquist