71,5 miljoner till utveckling i Jämtlands och Västernorrlands län

Strukturfondspartnerskapet i mellersta Norrland har under sitt tvådagars sammanträde i Sundsvall behandlat och prioriterat bland ett antal ansökningar från projekt för nära 127 miljoner kronor.

Projekt inom områden så som transport, besöksnäring, skogsnäring, miljö mm har behandlats. Alla projekt har dock inte prioriterats, utan några har bedömts av partnerskapet att inte prioriteras fram.

Strukturfondspartnerskapet beslutade att prioritera ett antal projekt för en total summa av 71,5 miljoner kronor denna gång.

- Det handlar om enorma pengar i dessa EU-fonder totalt som är oerhört viktiga för företagens utveckling, regionernas utveckling och stöd till människor för att komma in i studier och arbete. För vår del av landet är detta pengar som gör stor skillnad, säger Robert Uitto, ordförande i Strukturfondspartnerskapet.

- Projektet Koll 2020 är efterlängtat i vår Region för att inte tala om projekt Besöksnäring höga kusten, båda med bäring på en fortsatt positiv utveckling i Västernorrland, säger Erik Lövgren, vice Ordförande i Strukturfondspartnerskapet.

Projektet Fjällsjöterminalen är av stor vikt för inte minst skogsindustrin. Träråvaror går från inland till kust för förädling och vidare på export. Omlastning är tidsödande just nu, men kan nu förenklas.

- Som ett exempel kan nämnas att de 1300 lastbilar som idag körs mellan Hoting och Domsjö helt skulle kunna tas bort, vilket i sin tur medför stora miljövinster, avslutar Robert Uitto

Frågor:
Robert Uitto, Ordförande Strukturfondspartnerskapet
Tfn 070-962 73 64

Erik Lövgren, vice Ordförande Strukturfondspartnerskapet
Tfn 076 140 30 36

 

Strukturfondspartnerskapen i respektive EU-programområde har till uppgift att prioritera bland godkända ansökningar till de regionala strukturfondsprogrammen samt till det nationella socialfondsprogrammet. Strukturfondspartnerskapet mellersta Norrland består av ledamöter från Jämtlands län och Västernorrlands län, som är gemensamt område för programmen.