Allt lättare att nå hälsocentralen via telefon 

Det blir allt lättare att nå sin hälsocentral via telefon - oavsett var i länet man bor. För de patienter som tillhör en av regionens största hälsocentraler, Z-gränd, har tillgängligheten förbättrats snabbt och rejält.
- Vi har lagt stort fokus på att medicinskt kvalificerad personal ska finnas på plats och svara i telefon när trycket är som störst, säger Anna Granevärn, chef för den regiondrivna primärvården.

Sedan lång tid tillbaka har den så kallade telefontillgängligheten inom primärvården legat och pendlat runt 80% i genomsnitt. I dag ser läget betydligt bättre ut, nu blir i genomsnitt 91% av alla samtal besvarade. Z-gränd har exempelvis ökat från 75% besvarade samtal i augusti till 95% besvarade samtal i september. Även Odensala hälsocentral har ökat från 81% till 94% under samma tid.
- Traditionellt sett har hälsocentralerna inte varit så bra på att finnas tillgängliga på telefon. Nu har vi fokuserat på att lösa det, vi har satt upp tydliga mål och vi följer upp hur det går. Det har gett resultat, säger Anna Granevärn som är mycket nöjd med att patienter numera kan komma i kontakt med vården snabbare.

Z-gränd fick under september 2699 telefonsamtal. 2563 av dem blev besvarade direkt.
- Det är alla chefers och medarbetares förtjänst.Det har länge funnits en frustration över att patienter inte kommer fram tillräckligt fort och smidigt på telefon. Medarbetarna har nu på ett föredömligt vis ändrat arbetssätt för att kunna svara i telefon när trycket är som högst, oftast mellan klockan 8 och 10 på förmiddagen.
Det är alltså på morgon och förmiddag som de flesta ringer sin hälsocentral. Det gör att det kan uppstå väntetider trots att det är väl bemannat. Patienten kan då välja att bli uppringd, en funktion som används av många och som fungerar väl.

Många hälsocentraler har alltid haft god tillgänglighet via telefon – bland andra Åre, Backe och Kälarne. Det som skiljer ut sig nu är att det blivit lättare att komma fram till samtliga hälsocentraler och inte minst de som är högst belastade. Vid de hälsocentraler som drivs av Region Jämtland Härjedalen är det dessutom alltid kvalificerad vårdpersonal som svarar i telefon vilket gör att patienten direkt kan få en bedömning av vilken typ av behandling som är lämplig.

På flera hälsocentraler, bland annat i Sveg, Brunflo, Myrviken och Åre, finns i dag även så kallade lätt-akuter. Dessa bidrar också till att trycket via telefon minskar och det blir lättare att få svar för de som behöver ringa. Även antalet patienter som använder digitala e-tjänster via 1177 Vårdguiden ökar löpande och medför ett minskat tryck för telefonkontakter.
- I Härjedalen är tillgängligheten mycket hög och där finns även en lätt-akut vid varje hälsocentral. Just lättakuter är ett arbetssätt som ska införas löpande inom hela den regiondrivna primärvården och då kommer tillgängligheten till hälsocentralerna att öka ytterligare, säger Anna Granevärn.

Statistiken över telefontillgängligheten skickas in till Sveriges Kommuner och Landsting som sedan gör en nationell sammanställning.
- Det blir spännande att se. Jag tror att Region Jämtland Härjedalen kommer att ligga bra till i den nationella jämförelsen, säger Anna Granevärn.

För ytterligare kontakt:
Anna Granevärn, primärvårdschef Region Jämtland Härjedalen, 070-261 05 59
Ingela Gillberg, chef primärvården Östersund, 070-387 07 08


Text: Gun Kjellerstrand