Barnmorskans samtal om levnadsvanor – Tema Alkohol 

Blivande föräldrar har rätt till information och stöd för att kunna göra hälsosamma val. Mödrahälsovårdens barnmorskor ska kunna erbjuda uppdaterad information och stöd redan när kvinnan planerar en graviditet. Det är grunden vid torsdagens konferens för barnmorskor och läkare inom mödrahälsovård.

Svenska Barnmorskeförbundet och regionernas samordningsbarnmorskor anordnar under hösten 15 heldagskonferenser i landet med temat alkohol. Konferenserna vänder sig till barnmorskor och läkare verksamma inom mödrahälsovården med syftet att erbjuda kunskap och informera om den senaste forskningen och riskerna med alkohol inför, under och efter graviditeten.

Torsdag 5/9 klockan 10.00 - 17.00 är det dags för Östersund att hålla i en av dessa dagar. Det kommer att ske i hörsalen Snäckan på sjukhuset.

Under dagen presenterar landets ledande experter och forskare aktuell forskning och metoder för samtal. Deltagarna får ta del i en workshop ledd av barnmorskan Elisabeth Danielsson, med lång erfarenhet av att jobba med alkoholskador på Haga-teamet och beroendevården i Göteborg.

För mer information:
Ingrid Haglund
Samordningsbarnmorska
Region Jämtland Härjedalen
070 - 319 90 05

Text: Ingrid Haglund