Beslut om Regionplan skjuts fram i tiden

Eftersom Region Jämtland Härjedalen nyligen infört en rad åtgärder för hur de ska hantera det ekonomiska underskottet så kommer den blågröna politiska ledningen (C, KD, L, M och MP) planerade Regionplan att skjutas fram i tiden.

Beslut om Regionplan och budget 2020-2022 flyttas till regionfullmäktige 15-16 oktober. Den blågröna politiska ledningen anser att budgetbeslut för det kommande året fortsättningsvis ska tas under hösten för att plan och budget inför det kommande verksamhetsåret ska bli så aktuell och väl underbyggd som möjligt.

— Anledningen till att vi flyttar fram beslut om Regionplan och budget är att vi först vill se vilka effekter de nya åtgärderna i Region Jämtland Härjedalen får på verksamheten och underskottet och hur vi ska ta hänsyn till det i den politiska planen. Vi kommer under hösten 2019 också att få mer kunskap om statens åtgärder enligt januariöverenskommelsen om att förstärka de allmänna bidragen till kommuner och landsting, säger Mats Gärd regionstyrelsens ordförande (C).

För mer information vänligen kontakta:
Mats Gärd (C), regionstyrelsens ordförande
070-605 84 54

Text: Mats Gärd