Beslut tagit att avveckla tillnyktringsverksamheten

Region Jämtland Härjedalen har i dag haft ett extra styrelsemöte. På dagordningen stod nedläggning av Tillnyktringsenheten samt en förändring av checkkrediten.

Avveckling av Tillnyktringsenheten (RS/2264/2017)

Tillnyktringsenheten – TNE – är en del av Beroendeenheten och en verksamhet inom psykiatriområdet i Region Jämtland Härjedalen. Beroendeenheten består av 10 platser fördelade på fyra platser för tillnyktring (TNE) och sex platser för abstinensbehandling.

TNE har finansierats av Region Jämtland Härjedalen tillsammans med länets åtta kommuner. Avtalet med kommunerna sträcker sig till sista oktober 2017. Verksamheten kostar cirka 5,5 miljoner kronor per år varav kommunernas finansiering ger Regionen en intäkt på cirka 3,5 miljoner kronor.

Det står nu klart att kommunerna inte kommer att teckna något nytt avtal om tillnyktringsverksamhet i samverkan med Region Jämtland Härjedalen.

I detta läge kan inte längre verksamheten bedrivas vidare som tidigare med möjlighet till bland annat tillnyktring under tillsyn. Region Jämtland Härjedalen kan fortsättningsvis enbart ansvara för att tillgodose ett akut medicinskt behov i de fall det finns – inte tillnyktring.

Regionstyrelsen beslutade att avveckla tillnyktringsverksamheten, TNE, som sedan start samfinansierats med länets kommuner.

Förändring av checkkrediten (RS/2261/2017).

Region Jämtland Härjedalen har för närvarande en checkkredit för koncernen på 50 miljoner kronor. Checkkrediten har legat på samma nivå sedan åtminstone 1992 och har inte höjts trots att bruttokostnaden för koncernen sedan dess ökat med 220 %. Checkkrediten innefattar dessutom såväl Länstrafiken AB som Stiftelsen Jamtli.

Regionstyrelsen föreslog Regionfullmäktige att ansöka om utökad checkkredit från 50 miljoner kronor till 145 miljoner kronor.

För ytterligare information:

Ann-Marie Johansson, (S), regionstyrelsens ordförande, 070-311 45 30
Christer Siwertsson (M), regionråd 070-678 40 48
Hans Svensson, regiondirektör, 076-837 31 74

Text: Gun Råberg Kjellerstrand

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se